Začetek zbiranja prijav na Javno povabilo za izbor programov javnih del za leto 2024

09. 11. 2023

Zavod za zaposlovanje je objavil javno povabilo za izbor programov javnih del za leto 2024. Povabilo je odprto od 23. novembra 2023 do razdelitve sredstev, najkasneje do 30. aprila 2024.

Tako je na Portalu za delodajalce omogočeno izpolnjevanje ponudbe za program javnega dela. Pri tem vam je na voljo Priročnik za vnos ePonudbe. Pred prvo uporabo portala se registrirate.

Ponudbo boste na Portalu za delodajalce lahko oddali šele po odprtju javnega povabila, to je od 23. 11. 2023.

Javno povabilo je namenjeno izboru programov javnih del za leto 2024 z vseh področij Kataloga programov javnih del. Programi se lahko izvajajo na področjih socialnega varstva, vzgoje in izobraževanja, kulture, okolja in prostora, kmetijstva in na drugih sorodnih področjih. Sredstva za izvedbo programov tokrat niso predvidena sorazmerno glede na sklop socialnovarstvenih programov in ostalih, temveč so določena kot skupna razpoložljiva sredstva (kvota) na ravni posamezne območne službe Zavoda.

Na voljo je skupaj dobrih 9,27 milijona EUR iz proračuna Republike Slovenije, kar zadošča za okvirno skupno število 1.500 vključitev dolgotrajno brezposelnih v programe javnih del.

Na podlagi javnega povabila se sofinancirajo stroški zaposlitve dolgotrajno brezposelnih v programih javnih del pri neprofitnih delodajalcih. Pri določitvi deleža sofinanciranja za plače udeležencev javnih del se upošteva določitev in razvrstitev občin oziroma regij glede na povprečno stopnjo registrirane brezposelnosti v Republiki Sloveniji oziroma strukturo brezposelnosti: Pregled financiranja po merilih in občinah.

V javna dela se lahko vključujejo dolgotrajno brezposelni, ki so 12 mesecev ali več neprekinjeno prijavljeni v evidenci brezposelnih. Pri tem imajo prednost dolgotrajno brezposelni in invalidi, ki so več kot dve leti neprekinjeno prijavljeni med brezposelnimi in v tem času niso bili vključeni v noben program aktivne politike zaposlovanja.

Dolgotrajno brezposelni so lahko vključeni v javna dela največ eno leto. Zaradi stanja na trgu dela se lahko v program ponovno vključijo določene ciljne skupine brezposelnih (npr. invalidi, Romi, starejši od 58 let ipd.), vendar največ še za tri leta pri istem izvajalcu, kot določa sprememba Zakona o urejanju trga dela (ZUTD-H, Uradni list RS, 109/2023).

Vključitev v program javnega dela je možna le na podlagi napotitve Zavoda za zaposlovanje.

Poglejte vse o javnem povabilu: Javna dela 2024.

Nazaj