Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2022 in 2023 (ZIPRS2223)

13. 12. 2021 | Avtor: Štefka Korade Purg

Predogled vsebine

Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2022 in 2023 (ZIPRS2223) (Uradni list RS, št. 187/21) določa sestavo proračuna Republike Slovenije za leto 2022 in proračuna Republike Slovenije za leto 2023, prav tako pa določa posebnosti izvrševanja proračunov, porabo sredstev kohezijske politike ter sredstev mehanizma za okrevanje ...

Za dostop do vsebine postanite naročnik:

Nazaj