Šolski sklad - pravno-računovodska ureditev in delovanje po noveli ZOFVI-M

12. 11. 2021 | Avtor: mag. Špela Kramberger

Predogled vsebine

Pravne podlage, ki urejajo področje šolskega sklada

Delovanje šolskega sklada urejajo:

  • Zakon o računovodstvu (ZR; Ur. l. RS, št. 23/99, 30/02 – ZJF-C in 114/06 – ZUE);
  • Pravilnik o enotnem kontnem načrtu za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava (Ur. l. RS, št. 112/09, 58/10, 104/10, 104/11, 97/12, ...
Za dostop do vsebine postanite naročnik:

Nazaj