Kaj mora ravnatelj vedeti o računovodstvu

16. 5. 2019 | Avtor: Majda Gominšek

Predogled vsebine

V Priročniku za ravnatelje so že obravnavane teme s finančnega področja, kot so finančni načrt, bilanca stanja, stanje in gibanje neopredmetenih in opredmetenih osnovnih sredstev, izkaz prihodkov in odhodkov, obveznosti na področju finančnega poslovanja, upravljanje s tveganji, ki jim je izpostavljena ustanova, zato je namen tega prispevka spoznati ravnatelje o računovodstvu, posebnosti računovodskega dela, da bo lažje sodelovanje z njegovim računovodstvom. Zavedati se moramo, da ravnatelji običajno ne prihajajo iz ekonomske sfere in posledično nimajo ekonomskega predznanja ali pa ga imajo premalo, zlasti pa ne obvladajo »jezika računovodstva«, zato prihaja do nerazumevanja in trenj med računovodstvom in vodstvom. In odpravljanju tega nerazumevanja je namenjen ta prispevek.

Preberite:

  • Obrazložitev osnovnih pojmov
  • Priliv –prejemek – prihodek
  • Odliv – izdatek – odhodek
  • Katere podatke morate in lahko zahtevate od svojih strokovnih služb in kje jih dobite?
  • Sodelovanje z računovodstvom
  • Dnevni podatki računovodstva
  • Mesečni podatki
  • Kvartalni, polletni in letni podatki
  • Letno poročilo – poslovno poročilo
Za dostop do vsebine postanite naročnik:

Nazaj