Pomembni poudarki pri pripravi letnega poročila za leto 2020

19. 2. 2021 | Avtor: mag. Špela Kramberger

Predogled vsebine

Redni letni popis

Popis morajo opraviti vsi poslovni subjekti, ki sestavljajo računovodske izkaze. V javnem sektorju zakonsko podlago predstavljajo:

  • Zakon o računovodstvu (36.- 40. čl.) in
  • SRS (med ukrepe za preverjanje zanesljivosti podatkov v računovodskih izkazih spada tudi popis (inventura) sredstev in dolgov.

Čas popisa

Javni zavodi morajo po Zakonu o računovodstvu ...

Za dostop do vsebine postanite naročnik:

Nazaj