Kadri

15. 7. 2019

Regres za prehrano za prisotnost na delovnem mestu in na službenem potovanju

Regres za prehrano med delom pomeni povračilo stroškov prehrane in trenutno znaša za javne uslužbence 3,97 evrov (stanje od julija 2019 dalje).

 

Pripada jav­nemu uslužbencu za dan prisotnosti na delu, pri čemer se kot dan prisotnosti na delu šteje:

 • če javni uslužbenec dela več kot štiri ure dnevno ...
Samo za aktivne naročnike:
24. 5. 2019

Uvedba disciplinskega postopka zoper delavca

Javni uslužbenec je dolžan izpolnjevati pogodbene in druge obveznosti iz delovnega razmerja ter je za kršitev teh obveznosti disciplinsko odgovoren. Odgovornost za kršitev delovnih obveznosti se ugotavlja v disciplinskem postopku. Za ugotavljanje disciplinske odgovornosti javnih uslužbencev se uporablja ZDR-1, posebne določbe so tudi v Kolektivni pogodbi za dejavnost vzgoje in ...

Samo za aktivne naročnike:
24. 5. 2019

Izredna odpoved pogodbe o zaposlitvi

Faze v postopku izredne odpovedi pogodbe o zaposlitvi:

 1. ugotovitev zakonsko določenega razloga,
 2. pisna seznanitev z kršitvijo,
 3. zagovor,
 4. obvestilo sindikatu o nameravani izredni odpovedi pogodbe o zaposlitvi
 5. pisna izredna odpoved pogodbe o zaposlitvi.

Ugotovitev zakonsko določenega razloga

Kadar obstajajo zakonsko določeni razlogi, ki kažejo, da so odnosi med strankama popolnoma skaljeni ...

Samo za aktivne naročnike:
24. 5. 2019

Odpoved pogodbe o zaposlitvi invalidu

Posebno varstvo invalidov

Invalidi uživajo posebno varstvo tako po ZDR-1 kot tudi po drugih predpisih. V zvezi s tem ZDR-1 sicer napotuje na Zakon o pokojninskem in invalidskem zavarovanju ter na Zakon o zaposlitveni rehabilitaciji in zaposlovanju invalidov (Uradni list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo, 87/11 ...

Samo za aktivne naročnike:
24. 5. 2019

Odpoved pogodbe o zaposlitvi iz krivdnega razloga

ZDR-1 ureja različne vrste odpovedi pogodbe o zaposlitvi, pri tem izhaja iz dejstva, da je delavec šibkejša stranka pogodbe o zaposlitvi in zato ZDR- 1 določa postopke oziroma obveznosti delodajalca, ki jih mora ta izvesti pred odpovedjo pogodbe o zaposlitvi. Obveznosti delodajalca so odvisne od vrste odpovedi pogodbe o zaposlitvi ...

Samo za aktivne naročnike:
24. 5. 2019

Odpoved pogodbe o zaposlitvi iz razloga nesposobnosti

Faze v postopku redne odpovedi pogodbe o zaposlitvi iz razloga nesposobnosti:

 1. ugotovitev obstoja odpovednega razloga,
 2. pisna seznanitev z razlogi za odpoved,
 3. zagovor,
 4. obvestilo sindikatu o nameravani redni odpovedi pogodbe o zaposlitvi iz razloga nesposobnosti,
 5. preveritev, ali je delavca mogoče zaposliti pod spremenjenimi pogoji ali na drugih delih oziroma ali ga ...
Samo za aktivne naročnike:
24. 5. 2019

Redna odpoved pogodbe o zaposlitvi iz poslovnega razloga

Faze v postopku redne odpovedi pogodbe o zaposlitvi iz poslovnega razloga:

 1. ugotovitev obstoja odpovednega razloga,
 2. obvestilo sindikatu o nameravani redni odpovedi pogodbe o zaposlitvi iz poslovnega razloga,
 3. možnost odpovedi pogodbe s ponudbo nove pogodbe o zaposlitvi,
 4. pisna odpoved pogodbe o zaposlitvi (glej točko 4/5.1.1 tega priročnika).

Z ...

Samo za aktivne naročnike:
24. 5. 2019

Prenehanje pogodbe o zaposlitvi

Prenehanje pogodbe o zaposlitvi delavcem v vzgojno-izobraževalnih zavodih ureja ZDR-1, upoštevane so tudi posebne določbe ZOFVI in Kolektivne pogodbe za dejavnost vzgoje in izobraževanja v Republiki Sloveniji ter začasni ukrepi po ZUJF.

Zelo pomembno je, da delodajalec celoten postopek odpovedi pogodbe o zaposlitvi izvede zakonito, saj mora v nasprotnem primeru ...

Samo za aktivne naročnike:
24. 5. 2019

O pogodbi o zaposlitvi

Delovno razmerje se sklene s pogodbo o zaposlitvi, kar velja tako za delavce v zasebnem sektorju kot za javne uslužbence. Kolektivna pogodba za dejavnost vzgoje in izobraževanja v Republiki Sloveniji v 23. členu določa, da zavod in delavec skleneta pisno pogodbo o zaposlitvi najkasneje z dnem nastopa dela in da ...

24. 5. 2019

Plačana odsotnost zaradi neodložljivega opravka

Plačana odsotnost zaradi  neodložljivega opravka

Kolektivne pogodbe dejavnosti v javnem sektorju med ostalimi odsotnostmi določajo tudi pravico zaposlenega do plačane odsotnosti zaradi neodložljivega opravka.

Pregled nekaterih kolektivnih pogodb in zakona ter členov, ki določajo pravico do plačane odsotnosti zaradi neodložljivega opravka:

KOLEKTIVNA POGODBA

ČLEN

Kolektivna pogodba za negospodarske dejavnosti - KPND ...

Samo za aktivne naročnike:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Imate vprašanje?

Z veseljem vam odgovorimo še isti dan.