Ocenjevanje in napredovanja javnih uslužbencev v plačne razrede v letu 2023

20. 2. 2023 | Avtor: Štefka Korade Purg

Predogled vsebine

Skladno z ZSPJS in uredbo, ki ureja napredovanje javnih uslužbencev v plačne razrede, je treba tudi letos najprej izvesti ocenjevanje javnih uslužbencev za leto 2022, nato pa tudi postopke preverjanja izpolnjevanja pogojev za napredovanje v višji plačni razred.

Spremenjen ZSPJS je trajno spremenil datum izplačila plače iz naslova napredovanja ...

Za dostop do vsebine postanite naročnik:

Nazaj