Napredovanja v tekočem letu

07. 1. 2019

Napredovanja v letu 2019

Glede napredovanja javnih uslužbencev in funkcionarjev v višji plačni razred, naziv oziroma višji naziv je prišlo do sistemske spremembe, in sicer od 1. januarja 2019 dalje javni uslužbenci in funkcionarji, ki napredujejo v višji plačni razred, v naziv oziroma v višji naziv, pridobijo pravico do plače v skladu z višjim ...