Napredovanje strokovnih delavcev v višji naziv

Predogled vsebine

Vzgojitelj, učitelj, organizator izobraževanja, svetovalni delavec in knjižničar ter strokovni delavci, zaposleni v javnih zavodih (npr. Zavod Republike Slovenije za šolstvo, Državni izpitni center, Andragoški center Republike Slovenije) lahko napredujejo v naziv mentor, svetovalec in svetnik (105. člen ZOFVI). V te nazive napredujejo tudi ravnatelj, direktor in pomočnik ravnatelja ter predavatelji višjih šol. Pravilnik o napredovanju zaposlenih v vzgoji in izobraževanju v nazive določa pogoje, način in postopek napredovanja v nazive.

Napredovanje strokovnega delavca v naziv predlaga ravnatelj oziroma direktor v soglasju s strokovnim delavcem. Napredovanje ravnatelja oziroma direktorja v naziv predlaga svet šole, vrtca oziroma zavoda v soglasju z ravnateljem oziroma direktorjem.

Za dostop do vsebine postanite naročnik:

Nazaj