Odlok o načinu izpolnjevanja pogoja prebolevnosti, cepljenja in testiranja za zajezitev širjenja okužb z virusom SARS-CoV-2 velja od 15. 9. dalje za vse zaposlene + vzorci

14. 9. 2021 | Avtor: Tanja Bohl

Novo ureditev vzpostavlja Odlok o načinu izpolnjevanja pogoja prebolevnosti, cepljenja in testiranja za zajezitev širjenja okužb z virusom SARS-CoV-2 (Uradni list RS, št. 146-2870/2021 z dne 11. 9. 2021), ki bo začela veljati v sredo, 15. 9. 2021. Ta Odlok določa tudi, da preneha veljati predpis, ki je do sedaj urejal navedene vsebine.

Odlok tako začasno določa pogoj PCT za osebe, ki opravljajo delo pri izvajalcih dejavnosti ali okoljih v Republiki Sloveniji in za osebe, ki so uporabniki storitev ali udeleženi ali prisotni pri izvajanju dejavnosti ali v okoljih v Republiki Sloveniji, ter tudi samotestiranje s hitrimi antigenskimi testi za samotestiranje, uporabo zaščitne maske in medosebno razdaljo ter razkuževanje rok in prezračevanje prostorov.

V 5. členu predmetnega Odloka je tako določeno, da pogoj PCT morajo za čas opravljanja dela izpolnjevati vsi delavci in osebe, ki na kakršnikoli drugi pravni podlagi opravljajo delo pri delodajalcu, ali samostojno opravljajo dejavnost. Nadalje pa je določeno, da pogoj PCT morajo izpolnjevati tudi vse osebe, ki so uporabniki storitev ali udeleženi ali prisotni pri izvajanju dejavnosti ali v okoljih v Republiki Sloveniji.

Po novem Odloku morajo tako pogoj PCT za čas opravljanja dela izpolnjevati:

  1. vsi delavci (ne glede na dejavnost) in
  2. osebe, ki na kakršnikoli drugi pravni podlagi opravljajo delo pri delodajalcu (ne glede na dejavnost), ali
  3. osebe, ki samostojno opravljajo dejavnost (ne glede na dejavnost).

V skladu s 6. členom Odloka se za opravljanje dela pogoj PCT izpolnjuje tudi s presejalnim testiranjem s testom HAG za samotestiranje, ki se izvaja enkrat tedensko v enakih presledkih. Odgovorne osebe, ki izvajajo ali organizirajo opravljanje dela, določijo čas in kraj samotestiranja, ki je izvedeno po novem Odloku samo na delovnem mestu. Za namen dokazovanja samotestiranja odgovorna oseba posreduje delavcu/osebi evidenčni list, ki vsebuje datum samotestiranja, rezultat testa in podpis delavca/osebe. V tem primeru sredstva za testiranje zagotavlja delodajalec oziroma oseba, ki samostojno opravlja dejavnost.

Preverjanje izpolnjevanja pogoja PCT organizirajo odgovorne osebe, ki izvajajo ali organizirajo opravljanje dela. Preverjanje izpolnjevanja pogoja PCT pa se opravlja z dokazili iz 2. in 6. člena tega odloka.

Hkrati pa mora delodajalec na vidnem mestu objaviti obvestilo o obveznosti izpolnjevanja pogoja PCT za osebe, ki opravljajo delo ali so udeležene v okoljih ali dejavnostih v Republiki Sloveniji, in na vstopnih točkah preverjati njegovo izpolnjevanje.

V primeru neizpolnjevanje pogoja PCT ima delodajalec možnost, da uporabi ukrepe v skladu s predpisom, ki ureja varnost in zdravje pri delu, in predpisom, ki ureja delovna ali uslužbenska razmerja, ter kolektivnimi pogodbami dejavnosti.

Glede na zgoraj predstavljeni Odlok delodajalcem predlagamo, da sprejmejo bodisi splošni akt v obliki pravilnika ali navodila delodajalca, kjer podrobneje opredelijo način preverjanja izpolnjevanja pogoja prebolevnosti, cepljenja in testiranja – pogoja PCT. Kot del pravilnika oz. navodil je tudi evidenčni list, na podlagi katerega se beleži izpolnjevanje pogoja PCT pri delavcih. V tem pogledu pa je treba poudariti, da mora delodajalec paziti, katere podatke od delavcev beleži, saj je to pomembno iz vidika varstva osebnih podatkov delavca v delovnem razmerju. Evidenčni list oz. evidenca, ki jo bo delodajalec vodil naj tako vsebuje le podatke o izjavi delavca in ne o konkretnih zdravstvenih podatkih delavca, da delavec izpolnjuje enega izmed pogojev PCT ter do kdaj s pripisom o vpogledu v delavčevo dokazilo.

Naročniki lahko v zbirki dokumentacije najdete vzorec:

  • Pravilnik o načinu izpolnjevanja pogoja prebolevnosti, cepljenja in testiranja ter načinu preverjanja izpolnjevanja pogoja v družbi
  • Evidenčni list - samotestiranje
  • Evidenčni list - cepljenost ali prebolelost
  • Izjava delavca o izpolnjevanju pogoja PCT

Nazaj