Pravica do kratkotrajne odsotnosti (3 dni) zaradi bolezni – postopek izvajanja po navodilih Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije

02. 11. 2020

Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije je izdal navodila s pojasnili za postopek izvajanja pravice do kratkotrajne odsotnosti do 3 dni zaradi bolezni. To pravico opredeljuje Zakon o začasnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic COVID-19 (ZZUOOP), ki je začel veljati dne 24. 10. 2020 (objavljen 23. 10. 2020 je bil v Uradnem listu RS, št. 152/20), in uvaja novo pravico – pravico do kratkotrajne odsotnosti zaradi bolezni (20. člen).

Delavec je lahko odsoten z dela zaradi bolezni brez potrdila o upravičeni zadržanosti od dela, ki ga izda izbrani osebni zdravnik, torej brez predhodne ugotovitve razlogov za takšno odsotnost z dela s strani osebnega zdravnika zavarovanca, do tri zaporedne delovne dni, in sicer največ enkrat v posameznem koledarskem letu. Za čas te odsotnosti je delavec upravičen do nadomestila plače, ki ga izplača delodajalec, ki nato zahteva refundacijo od Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS). ZZZS delavcu refundira izplačano nadomestilo v breme proračuna.

Obvestilo najdete TUKAJ.

Nazaj