Sklep o uskladitvi minimalne premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja za javne uslužbence (Uradni list RS, št. 103/2022) z veljavnostjo od 1. januarja 2022

02. 8. 2022 | Avtor: Štefka Korade Purg

Predogled vsebine

V Uradnem listu RS, št. 103/2022, je bil objavljen Sklep o uskladitvi minimalne premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja za javne uslužbence, ki določa višino skupne pokojninske premije po premijskih razredih z veljavnostjo od 1. januarja 2022.

Skupna pokojninska premija je sestavljena iz minimalne premije za kolektivno dodatno pokojninsko zavarovanje ...

Za dostop do vsebine postanite naročnik:

Nazaj