Odpoved pogodbe o zaposlitvi invalidu

24. 5. 2019 | Avtor: Štefka Korade Purg

Predogled vsebine

Posebno varstvo invalidov

Invalidi uživajo posebno varstvo tako po ZDR-1 kot tudi po drugih predpisih. V zvezi s tem ZDR-1 sicer napotuje na Zakon o pokojninskem in invalidskem zavarovanju ter na Zakon o zaposlitveni rehabilitaciji in zaposlovanju invalidov (Uradni list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo,

Nazaj