Obveznost soglasja pred novo zaposlitvijo

29. 6. 2017 | Avtor: Petra Ertl, urednica

Po 109. členu ZOFVI mora javni vrtec oziroma javna šola, ki zaposluje nove strokovne delavce, prosta delovna mesta javno objaviti. Minister lahko za javne šole objavi prosta delovna mesta s skupno objavo. Natančnejšo vsebino in postopek skupne objave določi minister.

PO drugem odstavku 109. člena mora javni vrtec pred objavo prostega delovnega mesta pridobiti soglasje ustanovitelja, javna šola pa soglasje ministra, razen za objavo prostih delovnih mest v šolah, ki so vključene v način financiranja v skladu z metodologijo za določanje obsega sredstev na udeleženca izobraževanja. 

Obveznost pridobitve soglasja po ZUJF-u od 1. 1. 2017 torej več ne velja. 

Nazaj