Trajanje pogodbe o zaposlitvi za določen čas (veriženje pogodb)

21. 5. 2019 | Avtor: Štefka Korade Purg

Predogled vsebine

Pogodba o zaposlitvi za določen čas se sklene za omejen čas, torej za obdobje, ki izhaja iz razloga, zaradi katerega se takšna pogodba sklepa, oziroma za obdobje, ki je potrebno, da se delo, ki izhaja iz pogodbe o zaposlitvi, opravi. Tako se, na primer, za nadomeščanje začasno odsotnega delavca pogodba sklene za čas njegove odsotnosti. V skladu z Zakonom o delovnih razmerjih (ZDR-1) se torej pogodba o zaposlitvi sklene za omejen čas, ki je potreben, da se opravi delo v primerih, ki so kot možni razlogi za sklenitev pogodbe o zaposlitvi določeni v 54. členu ZDR-1.

Za dostop do vsebine postanite naročnik:

Nazaj