Kakšne so predlagane spremembe Pravilnika o normativih za opravljanje dejavnosti predšolske vzgoje

25. 5. 2023

Predogled vsebine

Na portalu e-demokracija je bil 19. 5. objavljen predlog Pravilnika o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o normativih za opravljanje dejavnosti predšolske vzgoje.

Predlagane so sledeče bistvene spremembe:

I. Besedilo 9. člena se spremeni tako, da se glasi:

»(1) V vrtcu z 20 oddelki se sistemizira eno delovno mesto svetovalnega delavca.

(2) Če ...

Za dostop do vsebine postanite naročnik:

Nazaj