Ministrstvo v javno obravnavo poslalo novelo zakona o socialnem varstvu

04. 5. 2023

Ministrstvo za delo je v javno razpravo poslalo predlog novele zakona o socialnem varstvu, ki med drugim zagotavlja pravno podlago za izvajanje ukrepov, sofinanciranih iz evropskih skladov.

Prinaša tudi pravno podlago za kadrovsko štipendiranje poklicev v socialnem varstvu.

Kot v objavljenem gradivu pojasnjujejo na ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, predlog jasneje in nedvoumno določa izvajanje ciljev in ukrepov, financiranih iz evropskih skladov. Med drugim gre za ukrepe, kot so socialna aktivacija z namenom približevanja trgu dela, posodobitev sistema socialnega varstva, okrepitev mreže večnamenskih romskih centrov in programe socialnega vključevanja.

Predlog natančneje opredeljuje, da so osebe v institucionalnem varstvu lahko vključene v program vzgoje in izobraževanja po posebnem zakonu do 26. leta starosti. Pred tem so bili namreč v zakonu navedeni zgolj otroci in mladoletnik.

Glede družinskega pomočnika predlog jasneje opredeljuje omejitev dedovanja upravičenca do družinskega pomočnika in rok prenehanja pravice do delnega plačila za izgubljeni dohodek. Določa tudi, da bodo lahko varstveno-delovni centri znova izvajalci socialnovarstvenih storitev, med njimi tudi institucionalnega varstva.

Zavodu za usposabljanje predlog dovoljuje, da opravlja tudi storitve za odrasle osebe z zmerno, težjo ali težko motnjo v duševnem razvoju. Do zdaj je namreč zakon določal, da zavod opravlja le institucionalno varstvo otrok in mladoletnikov z zmerno, težjo ali težko motnjo v duševnem razvoju.

Predlog bo v javni razpravi do 6. maja, predlog besedila je na voljo TUKAJ.

Nazaj