V javni razpravi je predlog novega Pravilnika o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o napredovanju zaposlenih v vzgoji in izobraževanju v nazive

02. 7. 2020

Na portalu e-demokracija je objavljen predlog novega Pravilnika o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o napredovanju zaposlenih v vzgoji in izobraževanju v nazive.

Predlog pravilnika je pripravljen v skladu s Stavkovnim sporazumom med Vlado Republike Slovenije in Sindikatom vzgoje, izobraževanja, znanosti in kulture Slovenije (Uradni list RS, št. 80/18)), podpisanim dne 3. 12. 2018, in s tem povezanim Dogovorom o uresničevanju V. točke Stavkovnega sporazuma, sklenjenega med ministrstvom, pristojnim za izobraževanje, in Sindikatom vzgoje, izobraževanja, znanosti in kulture Slovenije z dne 8. 1. 2020, s katerima so bile dogovorjene spremembe v vsebini in obsegu pogojev za napredovanje zaposlenih na področju vzgoje in izobraževanja v nazive in določen rok za uresničitev dogovorjenega.

Na navedenih podlagah se je ministrstvo, pristojno za izobraževanje, zavezalo k spremembi pravilnika, s čimer bo v okvirih z dogovorom določene časovnice zagotovilo ustrezno pravno podlago za dogovorjene spremembe v sistemu napredovanja zaposlenih na področju vzgoje in izobraževanja v nazive in realizacijo sporazuma in dogovora.

Temeljne spremembe in dopolnitev pravilnika tako obsegajo:

  1. spremembe in dopolnitve vsebine in obsega pogojev za napredovanje zaposlenih na področju vzgoje in izobraževanja v nazive v skladu z določbami sporazuma in dogovora,
  2. posodobitev izrazoslovja kot posledica sprememb virov, postopkov, programov, javnih listin, institucij, pristojnosti,
  3. upoštevanje sprememb v sistemu vzgoje in izobraževanja in sistemu javnih uslužbencev v skladu z novimi pravnimi predpisi in
  4. odpravo administrativnih ovir v skladu s pravno in upravno prakso ter v skladu s pravnimi predpisi, ki urejajo upravni postopek napredovanja zaposlenih na področju vzgoje in izobraževanja v nazive,

iz česar je razvidno, da predlog pravilnika z izjemo sprememb in dopolnitev iz prve točke ne posega v vsebino podzakonskega predpisa.

Svoje pripombe lahko oddate do 13. 7. 2020, besedilo pa je na voljoTUKAJ.

Nazaj