V pripravi je nov Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o dokumentaciji v osnovnih šolah

19. 6. 2024

Ministrstvo za vzgojo in izobraževanje je pripravilo nov predlog Pravilnika o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o dokumentaciji v osnovnih šolah (v nadaljnjem besedilu: pravilnik).

Glede na spremembe in dopolnitve ZOsn-K se v prilogi predloga pravilnika spremenijo elementi posameznih obrazcev dokumentov, ki se vodijo in izdajajo v osnovni šoli. Spremembe so vezane na zbiranje podatkov (npr. davčna številka), nacionalno preverjanje znanja in razširjeni program.

V zvezi z vodenjem evidence dejavnosti razširjenega programa je predviden tudi nov dokument.

S predlogom pravilnika se ureja tudi obveznost pristojnega arhiva glede obveščanja šol v zvezi z arhivskim gradivom in obveznost šol glede odbiranja arhivskega gradiva. Vsebina se iz okrožnice prenaša v pravilnik.

Besedilo predloga je na voljo TUKAJ, do 9. 7. 2024 lahko tudi oddate komentar.

Nazaj