V pripravi je pravilnik, ki ureja zagotavljanje sredstev vrtcem za namen sofinanciranja plačil staršev

01. 10. 2021

Na portalu e-demokracija je objavljen predlog Pravilnika o zagotavljanju sredstev iz državnega proračuna vrtcem za namen sofinanciranja plačil staršev.

Ta je pripravljen na podlagi spremembe drugega odstavka 29. člena Zakona o vrtcih, ki od 1. 9. 2021 dalje določa, da imajo pravico do brezplačnega vrtca starši, ki imajo:

  • v vrtec hkrati vključena dva otroka ali
  • v vrtec vključenega tretjega in vsakega nadaljnjega otroka (ne glede na to, ali je v vrtec vključen hkrati s svojim sorojencem).

Sredstva za sofinanciranje plačil staršev, ki imajo v vrtec hkrati vključena dva otroka oziroma imajo v vrtec vključenega tretjega in vsakega nadaljnjega otroka, bodo zagotovljena iz državnega proračuna.

V 32. členu se četrti odstavek spremeni tako, da se glasi: »Plačilo staršev za vrtec se določi v skladu z zakonom, ki ureja uveljavljanje pravic iz javnih sredstev. Starši, ki imajo v vrtec hkrati vključena dva otroka, so plačila za mlajšega otroka oproščeni. Starši so oproščeni plačila za vrtec tudi za tretjega in vsakega nadaljnjega otroka iz iste družine, ne glede na to, ali je v vrtec vključen hkrati s svojim sorojencem. Plačilo staršev za vrtec v višini znižanega plačila vrtcem zagotavlja državni proračun

Besedilo pravilnika je na voljo TUKAJ.

Nazaj