V pripravi je predlog novega Pravilnika o izvajanju zgodnje obravnave v vzgojno-izobraževalnih zavodih in drugih izvajalcih programov za predšolske otroke s posebnimi potrebami

23. 6. 2021

Na portalu e-demokracija je objavljen predlog Pravilnika o izvajanju zgodnje obravnave v vzgojno-izobraževalnih zavodih in drugih izvajalcih programov za predšolske otroke s posebnimi potrebami.

S tem pravilnikom se določa možnosti pomoči otrokom z rizičnimi dejavniki in otrokom s posebnimi potrebami, poti sodelovanja vzgojno-izobraževalnih zavodov in drugih izvajalcev programov za predšolske otroke s posebnimi potrebami s centrom za zgodnjo obravnavo, kriterije za dodeljevanje posameznih oblik pomoči ter potrebne obrazce.

Predlog pravilnika je na voljo TUKAJ.

Nazaj