V pripravi je sprememba Pravilnika o financiranju šole v naravi

11. 8. 2022

Na portalu e-demokracija je objavljen predlog Pravilnika o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o financiranju šole v naravi.

Ta med drugimi prinaša:

  • ureditev delovnega časa strokovnih delavcev, ki so spremljevalci skupini učencev v šoli v naravi po določbah KPVIZ in KPJS,
  • uskladitev obračunavanja dodatkov pri plači s določbami KPVIZ in KPJS,
  • spremembo načina sofinanciranja šole v naravi s strani MIZŠ.

Po predlogu bi se sprememba začela uporabljati 1. septembra 2022.

Predlog spremembe je na voljo TUKAJ, komentar k spremembi lahko oddate do 18. avgusta 2022.

Nazaj