V pripravi je sprememba Pravilnika o organizaciji in povračilu prevoznih stroškov za prevoze otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami

20. 7. 2021

Na portalu e-demokracija je objavljen predlog Pravilnika o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o organizaciji in povračilu prevoznih stroškov za prevoze otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami.

S tem pravilnikom bi se določalo:

  • da imajo pravico do povračila stroškov prevoza tudi starši otrok s posebnimi potrebami, ki so vključeni v prilagojen program za predšolske otroke v socialno-varstveni zavod;
  • bi se spreminjal 15. člen, ki bi po novem določal: "Če s prilagojenim vozilom opravljajo prilagojen prevoz starši, srednja šola ali zavod z njimi sklene pogodbo o povrnitvi stroškov prilagojenega prevoza dijaka. Za pot, ki jo opravijo z dijakom, od doma do srednje šole ali zavoda in nazaj po najkrajši varni poti v skladu s standardi, ki veljajo za javne uslužbence v državni upravi, se povrne kilometrina v višini kilometrine v skladu s kolektivno pogodbo za negospodarske dejavnosti, kot velja za občasno uporabo lastnega vozila v službene namene, tako da srednja šola nakaže na bančni račun staršev. Priloga pogodbe s starši je izjava staršev, da strošek prevoza ni povrnjen iz drugega pravnega naslova."

Predlog pravilnika je na voljo TUKAJ.

Nazaj