V pripravi je Uredba o povračilu stroškov prihoda na delo in z dela za funkcionarje

16. 11. 2020

Na portalu e-demokracija je objavljen predlog nove Uredbe o povračilu stroškov prihoda na delo in z dela za funkcionarje

Uredba o oblikovanju cen določenih naftnih derivatov je prenehala veljati 30. 9. 2020. Vlada Republike Slovenije je namreč ugotovila, da ukrep kontrole cen po izteku veljavnosti te uredbe, s katero je regulirala ceno 95-oktanskega neosvinčenega bencina in dizelskega goriva zunaj avtocest in hitrih cest, ni več potreben. S tem so cene vseh naftnih derivatov od 1. 10. 2020 liberalizirane in se prosto določajo na trgu.

Navedena sprememba vpliva na obračun kilometrine pri povračilu stroškov prevoza na delo in z dela in kilometrine za uporabo lastnega motornega vozila v državi, kar je za funkcionarje urejeno v 168. in 173. členu ZUJF. Za izvajanje veljavne ureditve glede povračila stroškov prevoza na delo in z dela ter obračun kilometrine je treba sprejeti uredbo, s katero se podrobneje uredijo pravila za obračun stroškov prevoza na delo in z dela za funkcionarje ter določi, da se kot podatek o ceni neosvinčenega motornega bencina – 95 oktanov, ki je podlaga za obračun kilometrine tako pri stroških prevoza na delo in z dela kot tudi pri uporabi lastnega vozila v službene namene, uporabi najvišja cena bencina, ki je bila poročana Evropski komisiji za pretekli mesec.

Predlog uredbe je na voljo TUKAJ.

Nazaj