V pripravi so spremembe normativov za računalnikarje-organizatorje informacijskih dejavnosti v skoraj vseh VIZ

28. 9. 2020

Na portalu E-demokracija so objavljeni predlogi za spremembo pravilnikov o standardih in normativih za izvajanje vzgojno-izobraževalnih dejavnosti na vseh ravneh, kjer se delovno mesto za osebe, ki bi skrbele za IKT tehnologijo ali uvaja na novo ali pa se spreminjajo normativi.

Tako so objavljeni:

  • Pravilnik o spremembi in dopolnitvi Pravilnika o normativih za opravljanje dejavnosti predšolske vzgoje (na novo bi se uvedlo novo delovno mesto Vzdrževalec učne tehnologije oziroma Vzdrževalec računalniške opreme v vrtcu, več TUKAJ),
  • Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o normativih in standardih za izvajanje programa osnovne šole (spreminja se normativ za zaposlitev za delovno mesto Računalnikar-organizator informacijskih dejavnosti, več TUKAJ),
  • Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o normativih in standardih za izvajanje programa glasbene šole (na novo bi se uvedlo delovno mesto Vzdrževalec učne tehnologije oziroma Vzdrževalec računalniške opreme v glasbeni šoli, več TUKAJ),
  • Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o normativih in standardih za izvajanje vzgojno-izobraževalnih programov za otroke s posebnimi potrebami (spreminja se normativ za zaposlitev za delovno mesto Računalnikar-organizator informacijskih dejavnosti, večTUKAJ).

Pristojni na MIZŠ namreč ugotavljajo, da se je obseg del v zavodih, kjer te kadre že zaposlujejo, izjemno povečeval zadnjih nekaj let, z letošnjimi okoliščinami pa je postal še veliko bolj zahteven. Zato obstoječi normativi več niso sprejemljivi.

S temi spremembami je načrtovanih več kot 280 novih zaposlitev, od tega 90 v vrtcih, 162 v osnovnih šolah, 26 v glasbenih šolah in več kot 8 v zavodih za otroke s posebnimi potrebami.

Komentarje lahko oddate do 8. 10. 2020 na portalu E-demokracija.

Nazaj