Z Zakonom o interventnih ukrepih v vzgoji in izobraževanju za šolsko leto 2023/2024 se ponovno predvideva nižja cena malice v šoli in oskrbnin v dijaških domovih

20. 7. 2023

Vlada Republike Slovenije je določila besedilo Predloga Zakona o interventnih ukrepih v vzgoji in izobraževanju za šolsko leto 2023/2024 – nujni postopek in ga poslala v obravnavo Državnemu zboru.

Predlaga se obravnava zakona po nujnem postopku, saj je sprejem zakona nujen, da se preprečijo težko popravljive posledice za delovanje države.

S predlogom zakona bi se sprejeli ukrepi, ki bodo omilili posledice in vpliv zaradi visokih cen nastanitve, prehrambnih izdelkov in stroškov povezanih s prehrano za učence in dijake:

  • zaradi zagotavljanja pozitivnega poslovanja šol se iz državnega proračuna osnovnim in srednjim šolam v šolskem letu 2023/2024 krije razlika med ceno malice, ki jo plačajo učenci in dijaki in dejanskimi stroški za malico,
  • zaradi zagotavljanja pozitivnega poslovanja dijaških domov se iz državnega proračuna dijaškim domovom v šolskem letu 2023/2024 krije razlika med izhodiščno ceno oskrbnine, ki jo po predpisih določi minister na predlog komisije za določanje oskrbnine v dijaških domovih in izhodiščno ceno oskrbnine v dijaškem domu, ki jo plačajo dijaki in študenti višjih strokovnih šol.

S ciljem zaščite ranljivih skupin in omogočanja enakopravnega dostopa do malice vsem učencem in dijakom v Republiki Sloveniji ter zagotavljanja socialne varnosti ranljivih skupin, bo zato minister za šolsko leto 2023/2024 določil ceno malice za učence in dijake na podlagi petega odstavka 4. člena Zakona o šolski prehrani (Uradni list RS, št. 3/13, 46/14 in 46/16 – ZOFVI-K) v enaki višini, in sicer 0,90 eur za učence osnovne šole in 2,73 eur za dijake srednje šole. To povišanje pa ne zadostuje za kritje dejanskih stroškov, ki jih imajo šole za pripravo malice, zato je treba šolam v ta namen zagotoviti dodatna sredstva. Pravno podlago za izplačilo dodatnih sredstev iz državnega proračuna se določi s tem zakonom, šolam pa se zagotovijo dodatna sredstva v višini, ki jo bo s sklepom določil minister. Ministrstvo, pristojno za področje vzgoje in izobraževanja, v veljavnih predpisih nima pravne podlage za kritje morebitne izgube šol, nastale z izvajanjem dejavnosti priprave oziroma organizacije šolske prehrane, tako da šolam ne more kriti finančnih izgub iz tega naslova, kot jih tudi ni mogla kriti v obdobju epidemije, ko so bile šole zaprte in so beležile izgubo zaradi izpada prihodkov.

Zakon bi predvidoma začel veljati s 1. 9. 2023, seveda pa mora biti prej sprejet v DZ in objavljen v Uradnem listu.

Predlog zakona je na voljoTUKAJ.

Nazaj