Odgovori na vprašanja

08. 8. 2019

Svet zavoda - Izločitev članov sveta ali gostov iz seje sveta zavoda

Vprašanje: Svet zavoda v osnovni šoli ima v poslovniku določeno, da tajnica šole piše zapisnike sveta zavoda. Vendar se svet šole pri posameznih vsebinskih  točkah odloča, da brez obrazložitve izloča tajnico iz sestanka pri posamezni točki dnevnega reda in po obravnavi točke mora tajnica narediti zapis po nareku predsednice ...

08. 8. 2019

Pogodba o zaposlitvi - Sklenitev nove pogodbe za krajši delovni čas po želji delavca

Avtor: Tanja Bohl

Vprašanje: Delavka je imela suspenz pogodbe (nedoločen čas - 100 % iz zdravstvenih razlogov). 1. 9. 2019 naj bi pričela delati, vendar je podala prošnjo za krajši 70 % delovni čas. Kakšno pogodbo ji damo v podpis? Je to lahko sporazumna odpoved pogodbe s sklenitvijo nove za krajši delovni čas ali kako ...

12. 7. 2019

Poškodba na delu - Možnost izplačila odškodnine za nezgodo s strani delodajalca

Vprašanje: Delavka se je poškodovala na delu na službeni poti, kjer je bila poškodovana v prometni nesreči, zaradi tega je v bolniškem staležu zadnje tri mesece in pol. Zanima nas, kakšna finančna pomoč oziroma nadomestilo ji lahko pripada od nas kot delodajalca.

Odgovor: Solidarnostna pomoč bi delavki skladno z aneksom ...

10. 7. 2019

Dodatki - Katerim učiteljem razrednikom pripada dodatek za razredništvo?

Vprašanje: V VIZ  za otroke s posebnimi potrebami (Center za usposabljanje) izvajajo sledeče programe:
• Osnovna šola z nižjim izobrazbenim standardom (OŠ z NIS)
• Predpoklicni oddelek
• Posebni program vzgoje in izobraževanja (PPVI)
• Podaljšano bivanje (PB)
• Domsko vzgojo
• Mobilno specialno in rehabilitacijsko pedagoško službo (MSRPS)
  ...

08. 6. 2019

Neplačana odsotnost z dela - Plačilo prispevkov in dohodnine

Vprašanje: Delavka želi koristiti neplačano odsotnost zaradi potovanja. Kako je s plačilom prispevkov in dohodnine?

Odgovor: Zaposlen ima pravico do odsotnosti brez nadomestila plače ob neodložljivih osebnih opravkih, zasebnem potovanju, negi družinskega člana, popravilu hiše ali stanovanja in ob zdravljenju na svoje stroške.

Delodajalec lahko neplačani dopusta zavrne, če mu ...

Samo za brezplačno registrirane uporabnike

07. 6. 2019

Letni dopust - Izraba letnega dopusta v primeru daljše bolniške odsotnosti

Avtor: Tanja Bohl

Vprašanje: Kako je z izrabo letnega dopusta, ki je zaposlenemu ostal iz preteklega leta, glede na dejstvo, da je v bolniški od sredine januarja ter ne vemo, kdaj bo zaključena. Če se zaključi konec junija, ali lahko koriščenje dopusta prične takoj in nadaljuje s koriščenjem v juliju?

Odgovor: Pravica do ...

Samo za brezplačno registrirane uporabnike

06. 6. 2019

Letni dopust - Izračun in izraba letnega dopusta delavcu, ki je zaposlen na dveh delovnih mestih

Vprašanje: Kako se izračuna letni dopust zaposlenemu, ki je zaposlen v isti ustanovi, na dveh delovnih mestih (50/50) in ima po zakonu na enem delovnem mestu več dni dopusta, kot na drugem (npr. 28/38), kako ga izrablja? Delo opravlja vsak dan v sorazmernem deležu 50/50 na obeh ...

Samo za aktivne naročnike:
04. 6. 2019

Pravice iz delovnega razmerja - Višina dodatka za delovno dobo delavca, ki je zaposlen za krajši delovni čas

Vprašanje: Delavec je v javnem sektorju zaposlen za krajši delovni čas, 6 ur dnevno. Kakšen je odstotek za delovno dobo v tem primeru?

Odgovor: Delovna doba je doba v delovnem razmerju. Upoštevaje navedeno je ne glede na dejstvo, da javni uslužbenec v skladu s pogodbo o zaposlitvi opravlja naloge v ...

Samo za aktivne naročnike:
04. 6. 2019

Regres za letni dopust - Delna invalidska upokojitev in regres

Vprašanje: Delavec je hkrati delno invalidsko upokojen in je pri delodajalcu zaposlen za krajši delovni čas. Ali mu pripada sorazmerni del regresa ali celoten regres?

Odgovor: V zvezi s tem vprašanjem je treba upoštevati, da ZDR-1 v:

  • 67. členu določa, da ima delavec, ki dela krajši delovni čas v skladu ...

Samo za brezplačno registrirane uporabnike

31. 5. 2019

Letni razgovor - Pravica delavca do zavrnitve izvajanja letnega razgovora

Vprašanje: Kako ravnati v primeru, če javni uslužbenec odkloni redni letni razgovor z nadrejenim?

Odgovor: 105. člen Zakona o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 56/02, 110/02, 02/04, 23/05, 35/05 - upb1, 62/05, 75/05, 113/05, 32/06 - upb2, 33/07, 63/07-upb3) določa ...

Samo za brezplačno registrirane uporabnike

Imate vprašanje?

Z veseljem vam odgovorimo še isti dan.