Varstvo osebnih podatkov - Snemanje opravljanja dela učitelja s strani učencev

13. 3. 2018 | Avtor: mag. Kristina Kotnik Šumah

Vprašanje: Ali lahko učenci snemajo pouk z mobilnim telefonom in tako dokazujejo »slabo« delo učitelja?

Odgovor: Takšen poseg v zasebnost (učitelja) ni varovan z določbami ZVOP-1. Gre namreč za tisti del pravice do zasebnosti, katere meje so začrtane v 35. členu Ustave RS. Ta določa, da je zagotovljena nedotakljivost človekove telesne in duševne celovitosti, njegove zasebnosti ter osebnostnih pravic.

Zaradi opisanega dejanja lahko po 138. členu KZ-1 govorimo o kazenski odgovornosti mladoletnika, vendar šele tedaj, če je ta v času storitve kaznivega dejanja že dopolnil starost 14 let. Poleg navedenega lahko posameznik, ki je prepričan, da se s takšnim snemanjem ali uporabo posnetkov posega v njegove osebnostne pravice, skladno z določbami 134. člena OZ od sodišča v pravdnem postopku zahteva, da odredi prenehanje dejanja, s katerim se krši nedotakljivost človekove osebnosti, osebnega in družinskega življenja ali kakšna druga osebnostna pravica, da prepreči tako dejanje ali da odstrani njegove posledice. Če je bila posamezniku s snemanjem ali uporabo posnetkov povzročena škoda v smislu kršitve osebnostnih pravic, lahko od povzročitelja skladno z določbami Obligacijskega zakonika zahteva tudi odškodnino v pravdnem postopku.

Nazaj