Računovodstvo - Napotitev na seminar - koriščenje storitev, ki niso bile navedene na naročilnici

25. 1. 2018 | Avtor: Petra Ertl, urednica

Vprašanje Delavka je bila napotena na seminar. S seboj je vzela naročilnico za hotel za storitev nočitve z zajtrkom. Ko se je vrnila, je povedala, da je imela polni penzion. Ali je to dopustno, da koristi poleg nočitve z zajtrkom še ostala dva obroka v hotelu? Kako je z dnevnico? 

Odgovor:

Delavka mora imeti vnaprej odobreno, kaj lahko koristi na službeni poti ...

V vašem primeru ste to naredili, ko ste na naročilnici napisali, da ji pripada nočitev z zajtrkom, zato seveda ne more koristiti polnega penziona na stroške delodajalca, saj izdana naročilnica vsebuje, kaj lahko koristi. Niste navedli, če je bilo to v Sloveniji ali v tujini, predvidevamo, da je službena pot bila opravljena v Sloveniji ...

V primeru, da je bilo v Sloveniji, razliko med pripadajočo dnevnico, znižano za zajtrk in račun za hotel, obračunajte kot boniteto ali pa mora delavka to razliko vrniti. Pomembno je tudi, ali boste račun potrdili ali ne. Račun lahko potrdite in ga plačate v celoti (v tem primeru delavki obračunate kot boniteto ali razliko vrne) ali pa vodja zavoda račun zavrne. 

Delavki tako pripadata dve dnevnici (za prvi in za drugi dan, saj je oba dneva službeno potovanje trajalo več kot 12 ur). Predlagamo, da v prihodnje tudi na nalog za službeno potovanje navedete, da delavec lahko koristi samo nočitev z zajtrkom. Na to mora delavec opozoriti tudi zaposlene, ko ureja namestitev, pa tudi pred izdajo računa. Predvidevamo, da so v hotelu bili nepozorni, saj niso dobro pogledali, kaj je navedeno na naročilnici, Če delavec želi koristiti dodatne storitve (polni penzion ali wellness storitve, ki niso vključene v ceno nočitve z zajtrkom), mu v hotelu morajo izdati ločeni račun, ki ga poravna sam.

Še pojasnilo o dnevnici: po razlagi Aneksa h Kolektivni pogodbi za negospodarske dejavnosti v RS od 8. 7. 2016 se dnevnico določi za vsak dan službene odsotnosti, in sicer kadar je javni uslužbenec odsoten več kot 12 ur, pri čemer je dan čas med 00:00 in 24:00.

V Uradnem listu št. 35/2017 je bila objavljena razlaga 9. čl. Aneksa h KPNG (dnevnica za službeno pot v državi), dnevnica pripada javnemu uslužbencu tudi, kadar se službeno potovanje začne v prvem dnevu in se brez prekinitve konča v naslednjem dnevu ter traja skupaj več kot 12 ur, vendar v nobenem od obeh dni ne traja več kot 12 ur.

Dnevnico ji morate obračunati, saj ji pripada po določbah kolektivne pogodbe.

Nazaj

Imate vprašanje?

Z veseljem vam odgovorimo še isti dan.