Kako v pogodbi uredimo spremembe glede višine vrednosti plačnih razredov po novem?

10. 11. 2022

Vprašanje:

Nova plačna lestvica za javne uslužbence se začne uporabljati pri plači za oktober 2022. Delavci imajo v svojih dosedanjih pogodbah o zaposlitvi določilo: "Delavcu pripada osnovna plača na podlagi uvrstitve v xy. plačni razred delovnega mesta xz, katerega vrednost ob podpisu te pogodbe znaša xy EUR, kar predstavlja osnovno plačo delavca."

Ali mora delodajalec v delavčevih pogodbah o zaposlitvi to na kakršenkoli način urediti?

Odgovor:

Za dostop do vsebine postanite naročnik:

Nazaj