Odpoved pogodbe o zaposlitvi in delo po podjemni pogodbi pri drugem delodajalcu v času koriščenja letnega dopusta

04. 9. 2020

Vprašanje:

Delavka je pri prvem delodajalcu v javnem sektorju zaposlena za nedoločen čas, v pogodbi o zaposlitvi ima določen odpovedni rok 1 mesec. Delavka želi zamenjati delodajalca, ta bi delavko zaradi potreb na delovnem mestu zaposlil že pred pretekom tega odpovednega roka (gre za področje vzgoje in izobraževanja, prvi dan dela bi bil 7. september). Prvi delodajalec vztraja pri tem odpovednem roku, takojšnje sporazumne odpovedi ne želi. Kakšne so možnosti? Delavka ima še 15 dni dopusta (to je že izračunan sorazmerni delež, ki bi ga morala porabiti) pri prvem delodajalcu.

Ali je možno, da v tem času trajanja odpovednega roka koristi ta letni dopust, drugi delodajalec pa zaradi nujnih potreb z njo sklene podjemno pogodbo, preko katere opravlja delo od 7. 9. do takrat, ko bo po datumu prekinitve delovnega razmerja pri prvem delodajalcu lahko sklenila redno pogodbo o zaposlitvi pri drugem delodajalcu?

Odgovor:

Za dostop do vsebine postanite naročnik:

Nazaj