Povračilo potnih stroškov delavcu zaradi tedenskega testiranja

26. 2. 2021

Vprašanje:

Kako izvesti obračun potnih stroškov za zaposlene, ki so prišli na testiranje? Ker so morali na testiranje z lastnim prevozom, me zanima, ali so do potnih stroškov opravičeni tudi v primeru, da je testno mesto od delovnega mesta oddaljeno manj kot 2 km.

Odgovor:

Glede morebitnega povračila stroškov, ki nastanejo, ko morajo zaposleni na testiranje in pri tem uporabijo svoja vozila, je treba upoštevati, kje se to testiranje izvaja.

  1. Če je testiranje organizirano na šoli, na lokaciji, kjer zaposleni sicer opravlja delo, potem mu pripadajo stroški prevoza na delo in z dela skladno s kolektivno pogodbo (razdalja več kot dva kilometra, javni prevoz, če javni prevoz ni možen, kilometrina, v teh primerih 18 %, ker testiranja ni možno opredeliti kot opravljanja dela iz pogodbe o zaposlitvi).
  2. Če pa bi bilo testiranje organizirano v istem kraju, kot je kraj opravljanja dela, samo na drugi lokaciji, potem se povrnejo stroški javnega prevoza in kilometrina, če so izpolnjeni pogoji.
  3. Če je testiranje organizirano v drugem kraju, potem je skladno s kolektivno pogodbo to napotitev na službeno pot, povrniti je treba stroške službene poti. Tudi na službeni poti je možnost prevoza z javnim prevozom in se povrne javni prevoz, če pa se za prevoz odobri uporaba lastnega vozila, pa se povrne kilometrina.

Razdalja več 2 km je določena v Aneksu h Kolektivni pogodbi za dejavnosti vzgoje in izobraževanja v RS, Uradni list RS, št. 40/12, kot pogoj, da lahko zaposleni prejme povračilo stroškov prevoza na delo in z dela. Tega pogoja ni mogoče uporabiti v primerih, ko mora zaposleni opraviti neko aktivnost na lokaciji ali v kraju, ki je od delovnega mesta oddaljen manj kot 2 km. Tudi v tem primeru zaposlenemu pripadajo ti dodatni stroški prevoza.

Nazaj