Pravica do izplačila solidarnostne pomoči javnemu uslužbencu v primeru epidemije

22. 5. 2020

Vprašanje:

Prosim za pojasnilo glede upravičenosti do izplačila solidarnostne pomoči za primer naravne nesreče (4. točka 40. člena Kolektivne pogodbe za negospodarske dejavnosti) javnim uslužbencem, zaposlenim v občinski upravi občine in delavcu, zaposlenemu v programu javnih del v isti občini? (mnenje je sicer pripravljeno za konkretni primer za zaposlene občine, vendar velja za vse javne uslužbence)

Odgovor:

Za dostop do vsebine postanite naročnik:

Nazaj