Pravilno obračunavanje potnih stroškov kljub nepravilno izpolnjeni izjavi in poračun nepravilno izplačanih potnih stroškov za nazaj

13. 5. 2020 | Avtor: Mojca Ramšak Pešec

Vprašanje:

Delavec je zaposlen na šoli od 1. 9. 2015 dalje za nedoločen čas. Na delovno mesto se vozi iz kraja, ki je oddaljen 90 km. V obeh izjavah (v letu 2015 ob zaposlitvi in v letu 2016) za povračilo stroškov prevoza je navajal javni prevoz vlak (torej mesečno vozovnico za vlak, cca 270 eur). Letos januarja so na šoli ponovno podpisovali Izjave za povračilo stroškov prevoza na delo in z dela zaradi enotne imenske vozovnice, pa je vpisal kilometrino, ker da nima možnosti javnega prevoza. Tudi dejansko se vozi z avtom, saj trdi, da prvi vlak pride v kraj delovnega mesta šele nekaj čez osmo zjutraj, kar pa je prepozno. Na šolo je sedaj poslal prošnjo za povrnitev premalo obračunanih stroškov prevoza na in z dela za nazaj, torej za celotno obdobje zaposlitve od 1. 9. 2015 dalje. 1. člen Aneksa h KPVIZ (Ur. list 40/12) določa "Če javni uslužbenec nima možnosti prevoza z javnimi prevoznimi sredstvi, se mu prizna kilometrina v višini 8% cene neosvinčenega motornega bencina – 95 oktanov." Dejansko bi delavcu pripadala kilometrina v višini 8 %, saj javnega prevoza ni možno uporabljati, vendar je delavec sam dvakrat podal podpisano Izjavo za povračilo stroškov prevoza na in z dela, kjer je navajal, da ima možnost javnega prevoza, torej vlak in ceno mesečne vozovnice. Ali je šola dolžna preverjati za vsakega delavca posebej, ali so podatki resnični? Delavec je podpisal Izjavo, ki jo je šola smatrala kot resnično.

Ali mora šola gospodu povrniti stroške prevoza na in z dela tudi ZA NAZAJ, torej od začetka zaposlitve?

Odgovor:

Za dostop do vsebine postanite naročnik:

Nazaj