Upokojevanje - Nadaljevanje dela delavke, ki je že dopolnila pogoje za upokojitev

16. 8. 2018 | Avtor: Petra Ertl, urednica

Vprašanje: Na šoli je zaposlena tajnica, izpolnjuje starostne pogoje za upokojitev, ima 41 let in 3 mesece delovne dobe (ima vse pogoje za upokojitev) ter srednješolsko izobrazbo. S 1. 8. 2018 je prenehala veljati prehodna določba glede ustreznosti izobrazbe. Delavki je bilo podaljšano delovno razmerje za eno leto, ko je dopolnila 40 let delovne dobe. Delavka želi nadaljevati z delom, ali je možno?

Odgovor: V zvezi s priloženim vprašanjem je treba najprej opozoriti, da bi upoštevaje dosedanjo ureditev, to pomeni ZUPPJS17, po kateri je javnemu uslužbencu, ki je izpolnil pogoje za pridobitev starostne pokojnine, morala gospe, ko je izpolnila 41 let pokojninske dobe, prenehala veljati pogodba o zaposlitvi ...

Skladno z ZUPPJS17 je namreč javni uslužbenec, ki je v obdobju od 1. 1 .2017 do 31. 12. 2017 izpolnil pogoje za pridobitev pravice do starostne pokojnine, lahko nadaljeval z delom še eno leto, potem pa sta bili dve možnosti: če se je upokojil, je prejel odpravnino v višini treh plač, če pa se ni, mu je delodajalec 8 dni pred potekom enega leta moral izdati sklep o prenehanju pogodbe o zaposlitvi in izplačati odpravnino v višini dveh plač.

Glede na podatke bi javni uslužbenki iz vprašanja morala prenehati pogodba o zaposlitvi pred tremi meseci. Gre za prenehanje po zakonu, kar pomeni, da ni podlage za nadaljevanje delovnega razmerja oziroma bolj natančno, njeno stanje pomeni, da nima veljavne pogodbe o zaposlitvi.

Nazaj