Izvajanje zdravstvenih in preventivnih pregledov in ter beleženje v dnevnik

08. 11. 2017 | Avtor: mag. Alojz Širec

Vprašanje: Po zakonodaji je določeno, da šola sodeluje z zdravstvenimi delavci pri preventivi pri zdravju. V skladu s tem se med poukom učence pelje na sistematske preglede k pediatrom, ki niso nujno izbrani pediatri vseh učencev v tistem razredu. Kako šola vodi evidenco teh ur? So to razredne ure, dnevi dejavnosti ali kako drugače?

Odgovor: Zakonska osnova je dana v 27. členu ZOsn, kjer je navedeno določilo: »Osnovna šola lahko organizira tudi druge dejavnosti, ki jih določi z letnim delovnim načrtom.« in v 31. členu, kjer najdemo vsebino letnega delovnega načrta. Med drugim je poudarjeno, da šola načrtuje tudi dejavnosti, s katerimi zagotavlja zdrav razvoj učencev.

Spremstvo učencev na sistematske preglede je torej z letnim delovnim načrtom predvidena dejavnost osnovne šole. Seveda teh dejavnosti ni mogoče šteti med razredne ure ali dneve dejavnosti. Za učence je to sistematski zdravstveni pregled, za učitelja pa spremstvo in se vrednoti v okviru delovne obveznosti učiteljev.

Nazaj