Letovanje otrok v vrtcu - pravica do izplačila dodatkov spremljevalcem

04. 6. 2021 | Avtor: mag. Špela Kramberger

Vprašanje:

Vrtec v naslednjem šolskem letu organizira nadstandardno delavnost letovanje na morju, ki je v celoti plačljiva s strani staršev. Starši podpišejo pogodbo z izvajalcem, vrtec pa zagotovi spremstvo otrok z vzgojitelji. Izvajalec tem spremljevalcem izplača nagrado za spremstvo. Dejavnost je del letnega delovnega načrta zavoda, ki ga je potrdil svet zavoda in ustanovitelj. Zanima me, če se to izvaja v službenem času, do katerih dodatkov so v tem primeru upravičeni zaposleni strokovni delavci oziroma če so sploh upravičeni do njih? Skratka, ali so upravičeni do plačila dežurstva, pripravljenosti, nadur in pa terenskega dodatka?

Odgovor:

Za dostop do vsebine postanite naročnik:

Nazaj