Ukrepanje vrtca, če starši ne podpišejo zapisnika Multidisciplinarnega tima pri Centru za zgodnjo obravnavo otrok

Vprašanje:

V vrtcu se pogosto srečujemo s primeri, ko starši ne sprejemajo drugačnosti svojih otrok. V primerih, ko imajo otroci vedenjske težave in se mora delo ene strokovne delavke v skupini osredotočiti zgolj na enega otroka, je to res velik problem, z vidika zagotavljanja ciljev predšolske vzgoje, ne nazadnje pa tudi varnosti.

Kakšne možnosti ima vrtec v primerih, ko starši ne podpišejo zapisnika Multidisciplinarnega tima pri Centru za zgodnjo obravnavo otrok, v katerem je npr. določeno, da otrok potrebuje spremljevalca ali da je usmerjen v prilagojen oddelek predšolske vzgoje (razvojni oddelek)?

Odgovor:

Za dostop do vsebine postanite naročnik:

Nazaj