Mnenja in odločbe Informacijskega pooblaščenca

21. 7. 2021

Snemanje učencev med ustnim ocenjevanjem učne snovi v razredu

Informacijski pooblaščenec (v nadaljevanju IP) je prejel zaprosilo za mnenje, kjer prosilca zanima, ali je dovoljeno snemati otroke med spraševanjem učne snovi v razredu.Na podlagi informacij IP v nadaljevanju skladno z 58. členom Uredbe (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov ...
28. 6. 2021

Pravica staršev do kopije pisnega ocenjevanja znanja za svojega otroka

Pri Informacijskem pooblaščencu (IP) so prejeli vprašanje o tem, ali in s katerim zakonom je prepovedano, da bi se starši lahko seznanili s pisnimi testi svojih otrok na način pridobitve fotokopij. Osnovna šola dovoli le vpogled v teste.Na podlagi informacij IP v nadaljevanju skladno z 58. členom Uredbe (EU ...
21. 6. 2021

Zahteva starša za izbris osebnih podatkov drugega starša v eAsistentu

Pri Informacijskem pooblaščencu (IP) so prejeli vprašanje o tem, ali lahko – kot osnovna šola – iz aplikacije eAsistent izbrišejo podatke o otrokovem očetu, ker tako zahteva otrokova mama. Starša sta ločena, a očetu ni odvzeta starševska skrb. V aplikacijo eAsistent se ob vpisu otroka v šolo vnesejo naslednji podatki otrokovih staršev ...
02. 6. 2021

Zahteva članov sveta staršev za podatke o zaposlenih, povezane s COVID-19

Informacijski pooblaščenec (v nadaljevanju IP) je prejel zaprosilo z mnenje, ali lahko predstavnik sveta staršev zahteva odgovore na vprašanja:Ali so cepljeni vsi zaposleni, ki so imeli možnost in aktivno sodelujejo v učnem procesu in v vrtcu? Zakaj ne?Kolikšen procent zaposlenih, ki so imeli možnost cepljenja, je cepljenje zavrnilo ...
01. 6. 2021

Veljavnost privolitve za obdelavo osebnih podatkov v vrtcu in šoli in rok veljave za eno šolsko leto

Informacijski pooblaščenec RS (v nadaljevanju IP) prejel zaprosilo za mnenje v zvezi s privolitvami v obdelavo osebnih podatkov v vrtcih in šolah. Prosilec navaja, da vrtci in šole vsako šolsko leto zbirajo soglasja za obdelavo osebnih podatkov otrok in njihovih staršev, pri čemer izhajajo iz področnih podzakonskih predpisov, ki določajo ...
11. 5. 2021

Objava podatkov o dodatkih in delovni uspešnosti javnih uslužbencev na interni oglasni deski

Informacijski pooblaščenec (v nadaljevanju IP) je po elektronski pošti prejel dopis, v katerem prosilec pojasnjuje, da bi želeli vse zaposlene javne uslužbence preko e-pošte oziroma z objavo na interni oglasni deski seznaniti z bruto višino izplačanega dodatka za delo v rizičnih razmerah v obdobju epidemije in z bruto višino redne ...
06. 5. 2021

Objava zapisnikov sveta staršev in (delna) anonimizacija osebnih podatkov

Informacijski pooblaščenec (v nadaljevanju IP) je prejel dopis, v katerem prosilec pojasnjuje, da je zaposleni na osnovni šoli, na kateri bi želeli na spletu objavljati zapisnike sveta staršev. Glede objave imen in priimkov prosilca zanima, kako je z objavo imen in priimkov učiteljev, o katerih se na seji razpravlja (pohvale ...
05. 5. 2021

Vpogled v originalen izvid testiranja za Covid-19 pri zaposlenem v vzgoji in izobraževanju

Informacijski pooblaščenec (v nadaljevanju IP) je prejel dopis, v katerem prosilec pojasnjuje, da je zaposleni v šoli in se mora tedensko testirati. Testira se na lastne stroške v zasebnem zdravstvenem zavodu, zato prosilca ni na seznamu lokalnega zdravstvenega doma, kjer se sicer izvaja testiranje za preostale zaposlene. Ravnateljica zavoda, v ...
04. 5. 2021

Razkritje podatkov o izobraževanju polnoletnih oseb

Informacijski pooblaščenec (v nadaljevanju IP) je prejel zaprosilo za mnenje. Prosilec navaja, da so zasebna srednja in višja šola v izobraževanju odraslih, kamor se pogosto vpisujejo mlade osebe, stare 18 do 22 let. Pojasnjujejo, da pogodbo o izobraževanju sklenete s slušatelji, šolnino pa jim plačujejo starši. Vendar prihaja do situacij ...
14. 4. 2021

Šola je zaprošena za izbor in posredovanje osebnih podatkov otrok humanitarnim organizacijam

Informacijski pooblaščenec (v nadaljevanju IP) je prejel dopis, v katerem prosilec pojasnjuje, da se kot šola želijo priključiti programu financiranja za otroke iz socialno ogroženih družin, vendar bi želeli, da posredovanje osebnih podatkov otrok poteka zakonito in na ustrezni pravni podlagi. Organizacije želijo, da šola naredi predlog in izbor otrok ...