Mnenja in odločbe Informacijskega pooblaščenca

09. 1. 2023

Dostop do dokumentov sindikata javnega sektorja

Informacijski pooblaščenec (v nadaljevanju IP) je prejel dopis, v katerem prosilec sprašuje, ali ima kot član sindikata pravico do zapisnikov sej sindikata iz javnega sektorja, zapisnikov sej nadzornega organa sindikata, letnega finančnega poročila. Nadalje prosilca zanima (v primeru, da ima pravico do teh podatkov), ali morajo biti ti zapisniki dostopni ...
06. 1. 2023

Spletna objava urnikov in nadomeščanj v osnovni šoli

Informacijski pooblaščenec (v nadaljevanju: IP) je prejel vprašanje, če je spletna objava urnikov in nadomeščanj v osnovnih šolah sporna.Na podlagi informacij IP posredujemo neobvezujoče mnenje v zvezi z vprašanjem.1.     V kolikor pri objavi spletnega urnika prihaja do obdelave osebnih podatkov (npr. objave imen in priimkov učiteljev) bi za ...
14. 12. 2022

Javna objava osebnih podatkov predstavnikov staršev v svetu staršev

Informacijski pooblaščenec (v nadaljevanju IP) je po elektronski pošti prejel dopis, v katerem sprašuje, ali lahko šola javno objavi elektronske naslove predstavnikov staršev v svetu staršev, na primer na svoji spletni strani? Ali bi moral vsak predstavnik podati privolitev, ali je dovolj, da tako odloči svet staršev kot organ? Na ...
09. 12. 2022

Podpisne liste in fotografije otrok kot dokazila o izvajanju projekta v šoli

Pri Informacijskem pooblaščencu (IP) so prejeli vprašanje v zvezi z obdelavo osebnih podatkov otrok pri izvajanju določenega projekta. Vzgojno-izobraževalni zavod bo izvajal delavnice za mladoletne otroke v prostoru, kjer se izvaja projekt, in občasno v šolah. Ker gre za projekt, plačnik zahteva, da za dokazovanje izvedenih projektnih aktivnosti šola predloži ...
06. 12. 2022

Hramba in dostop do osebne mape in dokumentov zaposlenega

Informacijski pooblaščenec (v nadaljevanju: IP) je prejel zaprosilo za mnenje, v katerem prosilec sprašuje: (a) Kako dolgo po odhodu delavca je delodajalec še dolžan hraniti osebne mape zaposlenih; (b) Ali je delodajalec dolžan nekdanjemu zaposlenemu omogočiti izročitev listine iz osebne mape, kljub temu, da zaposleni pri delodajalcu ni več zaposlen ...
28. 11. 2022

Posredovanje poročil in drugih informacij o otroku razvojni ambulanti s strani vzgojno-izobraževalnega zavoda

Pri Informacijskem pooblaščencu (IP) so prejeli vprašanje o tem, ali je dopustno, da se na željo razvojne ambulante tej pošlje poročilo vzgojitelja oziroma opis funkcioniranja otroka v vrtčevski situaciji, z osredotočenostjo na otrokovo sodelovanje, razumevanje, vedenje, čustvovanje in socializacijo, tudi na način izpolnjevanja vprašalnikov. Poleg tega prosilca zanima, ali je ...
08. 11. 2022

Videonadzor javne površine

Informacijski pooblaščenec (v nadaljevanju: IP) je prejel zaprosilo za mnenje glede videonadzora javne površine (športnega igrišča).________________ Na podlagi informacij IP v nadaljevanju skladno z 58. členom Uredbe (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem ...
03. 11. 2022

Vpogled vrtca v cepilni status otroka in preverjanja izdane vsebine zdravniškega potrdila brez soglasja staršev

Pri Informacijskem pooblaščencu (IP) so prejeli zaprosilo prosilca za mnenje glede vpogledovanja vrtca v cepilni status otroka in preverjanja izdanega zdravniškega potrdila pri otrokovem pediatru. Prosilca zanima tudi, ali lahko pediater z vrtcem deli informacije o otrokovem cepilnem statusu ter vsebino zdravniškega potrdila brez dovoljenja staršev. Na podlagi informacij IP ...
02. 11. 2022

Seznanitev z dokumentacijo v zvezi s postopkom pridobitve spremljevalca otroka s posebnimi potrebami

Informacijski pooblaščenec (v nadaljevanju: IP) je prejel prošnjo prosilca, v katerem ta navaja, da je ravnateljico šole, v katero hodi otrok prosilca, že dvakrat prosil za seznanitev z vso dokumentacijo v zvezi s postopkom pridobitve spremljevalca sinu s posebnimi potrebami. Prosilec pojasnjuje, da ravnateljica to prošnjo zavrača z obrazložitvijo, da ...
30. 10. 2022

Snemanje seje staršev brez soglasja

Pri Informacijskem pooblaščencu (IP) so prejeli zaprosilo za mnenje glede glasovnega snemanja seje Sveta staršev brez soglasja. Prosilec navaja, da je starš, ki je kot član Sveta staršev sodeloval na seji, posnel govorjenje predsednice Sveta in prosilcu to v pogovoru z ravnateljem ter pomočnico ravnatelja to tudi sam povedal. Nadalje ...
1 2 3 4 5 6 7 8