Mnenja in odločbe Informacijskega pooblaščenca

30. 5. 2023

Anketa v osnovnih šolah glede prehranskih navad učencev

Pri Informacijskem pooblaščencu (IP) so prejeli zaprosilo za mnenje o tem, ali je za izvedbo ankete v osnovni šoli potrebno soglasje staršev ali je dovolj soglasje ravnatelja. V okviru magistrskega študija bi prosilec med osnovnošolci izvedel anonimno anketo (raziskavo) glede navad pri pitju tekočin. Pri objavi rezultatov bodo omenjena le ...
16. 5. 2023

Videonadzor šolske garderobe zaradi kraje iz omaric

Pri Informacijskem pooblaščencu (IP) so prejeli zaprosilo za mnenje glede uvedbe videonadzora šolske garderobe za odlaganje zunanjih oblačil in obutve znotraj šole v avli zaradi zaznanih kraj iz sicer odklenjenih omaric.Na podlagi informacij IP v nadaljevanju skladno s 5. točko prvega odstavka 55. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov ...
16. 5. 2023

Video nadzor šolskega igrišča za namen varovanja šolske lastnine

Pri Informacijskem pooblaščencu (IP) so pošti prejeli dopis, v katerem prosilec pojasnjuje, da prihaja v času izven izvajanja pouka do uničevanja šolske lastnine, s čimer šoli nastajajo stroški za sanacijo uničene lastnine. Prosilca zanima, ali bi bila kot ukrep v zvezi s tem zakonita namestitev vsaj lažnih kamer in napisa ...
16. 5. 2023

Dostop staršev do zapisnikov, prijav in osebnih podatkov v postopku obravnave medvrstniškega nasilja v šoli

Pri Informacijskem pooblaščencu (IP) so prejeli zaprosilo za mnenje glede posredovanja podatkov staršem. Prosilca zanima: 1. Ali šola ravna pravilno, če zapisnika v zvezi z obravnavo medvrstniškega nasilja v šoli staršem ne pošilja, temveč jim omogoča le vpogled v zapisnik? 2. Ali je pravilno, da šola staršu, ki je osumljen ...
12. 5. 2023

Razkritje otrokovih težav v šoli s strani strokovnih delavcev šole

Pri Informacijskem pooblaščencu (IP) so prejeli zaprosilo za mnenje o tem, ali je bilo prav, da je strokovna delavka šole drugim učencem razkrila informacijo o tem, da ima hči prosilca (13 let) »določene težave, zaradi česar ji je treba pomagati, saj ji doma nočejo«. Strokovna delavka naj bi v hčerinem ...
11. 5. 2023

Posredovanje osebnih podatkov otrok osnovni šoli in zdravstvenemu domu

Pri Informacijskem pooblaščencu (IP) so prejeli zaprosilo za mnenje o tem:1.   kdo osnovni šoli posreduje osebne podatke o predšolskem otroku, kdaj je otrok postal šoloobvezen;2.   kdo zdravstvenemu domu posreduje osebne podatke otroka, kdaj in v katero osnovno šolo je bil vpisan;3.   kje je določeno, kateri zdravstveni dom ...
09. 5. 2023

Odvzem telefona v šoli in možnost vpogleda v vsebino telefona

Pri Informacijskem pooblaščencu (IP) so prejeli dopis prosilca, v katerem ta obvešča, da naj bi učitelj v šoli otroku prosilca odvzel njegov telefon ter s tem posegel v njegovo zasebnost, saj ob predaji telefona predhodno ni zahteval njegovega izklopa. V zvezi s tem primerom prosi za stališče.Na podlagi informacij ...
05. 5. 2023

Privolitev obeh staršev za objavo fotografij mladoletnih otrok v primeru dodeljenih stikov

Informacijski pooblaščenec (v nadaljevanju IP) je zaprosilo za mnenje, v katerem prosilec pojasnjuje, da je materi dodeljeno skrbništvo, prosilcu pa stiki z mladoletnima otrokoma. Prosilca zanima, ali zadostuje, da soglasje za objavo fotografij na šolski spletni strani podpiše samo mati ali bi bilo potrebno tudi soglasje prosilca. Mati otrok se ...
23. 3. 2023

Katere zdravstvene osebne podatke učenca lahko vključimo v individualizirani program?

Pri Informacijskem pooblaščencu (IP) so dne prejeli zaprosilo za mnenje o tem, ali lahko kot center za izobraževanje, rehabilitacijo in usposabljanje v individualiziran program učenca napišejo naslednje zdravstvene podatke: podatki o alergijah učenca, podatki o posebnostih prehrane, konsistenci hrane in dieti, vrsta terapije: npr. protibolečinska terapija, antiepileptična terapija, antipsihotična terapija ...
21. 3. 2023

Javnost elektronskih naslovov članov sveta zavoda šole oz. članov sveta staršev

Pri Informacijskem pooblaščencu (IP) so prejeli zaprosilo za mnenje glede varovanja elektronskih naslovov članov sveta zavoda šole oz. članov sveta staršev šole. Prosilca zanima, ali je dopustno, da v primeru, ko želi kateri od predsednikov svetov šole, člane, ki so del nekega organa, obveščati, jim pošiljati gradivo, vabila na seje ...
1 2 3 4 5 6 7 8 9