Mnenja in odločbe Informacijskega pooblaščenca

20. 9. 2023

Uporaba zasebnih telefonskih številk zaposlenih

Pri Informacijskem pooblaščencu (IP) so prejeli zaprosilo za mnenje. Prosilca zanima, ali lahko podatek o telefonski številki, ki ga delodajalec pridobi z obrazcem ob zaposlitvi, uporabi za namen upravljanja avtorizacij za dostop do informacijskega okolja, zagotavljanja informacijske varnosti (zaupnosti, celovitosti in razpoložljivosti informacijskih sistemov). Prosilec prilaga vzorec obrazca.Na podlagi ...
26. 7. 2023

Dostop do zapisnika sestanka na šoli o obravnavi nasilja nad hčerjo

Informacijski pooblaščenec (v nadaljevanju IP) je po elektronski pošti prejel dopis, v katerem prosilec pojasnjuje, da je od ravnateljice šole zahteval zapisnik sestanka, ki je potekal v zvezi z mobingom nad hčerko prosilca. Ravnateljica je najprej obljubila posredovanje zapisnika, nato je prosilca povabila, da si ga ogleda v prostorih šole ...
27. 6. 2023

Zahteva inšpektorja za vpogled v dokumentacijo vrtca o cepilnem statusu vključenih otrok

Pri Informacijskem pooblaščencu (IP) so prejeli zaprosilo za mnenje o tem, ali in na kateri pravni podlagi je dopustno, da je Zdravstveni inšpektorat pri inšpekcijskem nadzoru v vrtcu zahteval zdravstveno dokumentacijo otrok (cepilni statusi in dokazila). Prosilca zanima tudi, ali je to dopustno brez obveščanja staršev.Na podlagi informacij IP ...
22. 6. 2023

Hramba davčnih številk v zvezi s prijavo izplačil iz sredstev šolskih skladov ter obveščanje staršev

Pri Informacijskem pooblaščencu (IP) so prejeli zaprosilo za mnenje o tem, ali lahko osnovna šola hrani davčne številke (DŠ) otrok kot upravičencev do izplačil iz šolskega sklada tudi po izvedbi poročanja FURS. Šola DŠ sicer pridobi od FURS in na tak način ne bi bilo treba za vsako poročanje pridobivati ...
07. 6. 2023

Pravica staršev do seznanitve z zapisom o nasilju nad otrokom, ko gre za družinsko nasilje

Informacijski pooblaščenec IP je po elektronski pošti prejel dopis, v katerem prosilec pojasnjuje, da so kot vrtec na CSD poslali zapis o nasilju nad otrokom v skladu s Pravilnikom o obravnavi nasilja v družini za vzgojno-izobraževalne zavode. Starši otroka so od vrtca zahtevali posredovanje zapisa. Postopek seznanitve ureja (poleg Splošne ...
05. 6. 2023

Vpogled vzgojiteljic v podatke o plačilu položnic

Pri Informacijskem pooblaščencu (IP) so prejeli zaprosilo za mnenje glede dostopa vzgojiteljic do podatkov o plačilih položnic. V dopisu prosilec navaja, da v vrtcu izvajajo dejavnosti, za katere starši prejmejo posebno položnico, in sicer mu jo izroči strokovna delavka, starš pa prejem potrdi s podpisom na list. Prosilca zanima, ali ...
02. 6. 2023

Osebni podatki otroka s posebnimi potrebami v zapisniku sveta staršev

Informacijski pooblaščenec (v nadaljevanju IP) je prejel dopis, v katerem prosilec pojasnjuje, da imajo na šoli v oddelku, ki ga obiskuje otrok prosilca, otroka s posebnimi potrebami, za katerega so starši pri vodstvu šole izrazili zaskrbljenost, saj otrok s svojimi izpadi moti pouk in je občasno tudi fizično nasilen. Šola ...
30. 5. 2023

Anketa v osnovnih šolah glede prehranskih navad učencev

Pri Informacijskem pooblaščencu (IP) so prejeli zaprosilo za mnenje o tem, ali je za izvedbo ankete v osnovni šoli potrebno soglasje staršev ali je dovolj soglasje ravnatelja. V okviru magistrskega študija bi prosilec med osnovnošolci izvedel anonimno anketo (raziskavo) glede navad pri pitju tekočin. Pri objavi rezultatov bodo omenjena le ...
16. 5. 2023

Videonadzor šolske garderobe zaradi kraje iz omaric

Pri Informacijskem pooblaščencu (IP) so prejeli zaprosilo za mnenje glede uvedbe videonadzora šolske garderobe za odlaganje zunanjih oblačil in obutve znotraj šole v avli zaradi zaznanih kraj iz sicer odklenjenih omaric.Na podlagi informacij IP v nadaljevanju skladno s 5. točko prvega odstavka 55. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov ...
16. 5. 2023

Video nadzor šolskega igrišča za namen varovanja šolske lastnine

Pri Informacijskem pooblaščencu (IP) so pošti prejeli dopis, v katerem prosilec pojasnjuje, da prihaja v času izven izvajanja pouka do uničevanja šolske lastnine, s čimer šoli nastajajo stroški za sanacijo uničene lastnine. Prosilca zanima, ali bi bila kot ukrep v zvezi s tem zakonita namestitev vsaj lažnih kamer in napisa ...
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10