Mnenja in odločbe Informacijskega pooblaščenca

04. 5. 2022

Posvetovanje s sindikatom glede zaposlovanja novih delavcev

Informacijski pooblaščenec (v nadaljevanju IP) je prejel dopis, v katerem prosilec pojasnjuje, da je reprezentativni sindikat na področju vzgoje in izobraževanja. Kolektivna pogodba na tem področju določa obveznost delodajalca, da se z reprezentativnim sindikatom posvetuje in pridobi od njega predhodno mnenje glede zaposlovanja novih delavcev. Prosilec sprašuje, ali je sindikalna ...
14. 4. 2022

Snemanje telefonskih pogovorov z delavci šole

Informacijski pooblaščenec (v nadaljevanju: IP) je prejel zaprosilo za mnenje glede snemanja telefonskih pogovorov s šolskimi delavci s strani starša enega od učencev. Na podlagi informacij IP v nadaljevanju skladno z 58. členom Uredbe (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri ...
21. 3. 2022

Pridobivanje naslova nekdanjih učencev iz CRP

Informacijski pooblaščenec (v nadaljevanju IP) je prejel zaprosilo za mnenje, v katerem prosilca zanima, ali ima šola pravno podlago za pridobitev naslovov prebivališč iz CRP od upravne enote za zlate učence zadnjih desetletij z namenom, da jih povabi na prireditev (katero bo organizirala zanje).Na podlagi informacij IP v nadaljevanju ...
08. 3. 2022

Pregled mobilnega telefona učenca v šoli

Informacijski pooblaščenec (v nadaljevanju IP) je prejel zaprosilo za mnenje. Prosilca zanima, ali je zahteva in prisila učiteljice, da ji učenec pokaže fotografije in video posnetke na svojem telefonu, v skladu z zakoni in predpisi s področja varstva osebnih podatkov.Na podlagi informacij IP v nadaljevanju skladno z 58. členom ...
04. 2. 2022

Snemanje vzgojiteljice brez privolitve in objave posnetkov na spletu

Informacijski pooblaščenec (v nadaljevanju: IP) je prejel elektronsko sporočilo, v katerem prosilka navaja, da je zaposlena v dijaškem domu. Zanima jo, ali jo lahko dijaki, študentje in druge osebe snemajo z mobilnim telefonom brez privolitve in to objavijo na spletnih omrežjih.Na podlagi informacij IP v nadaljevanju skladno z 58 ...
06. 1. 2022

Katere dokumente lahko vrtec hrani v evidenci otrok, ki potrebujejo pomoč oz. svetovanje

Informacijski pooblaščenec (v nadaljevanju IP) je po elektronski pošti prejel dopis, v katerem prosilec pojasnjuje, da svetovalna služba vrtca na podlagi Zakona o vrtcih, Pravilnika o dokumentaciji v vrtcih in predpisanih obrazcih vodi evidenco otrok, ki potrebujejo svetovanje oziroma pomoč. Med drugim takšna evidenca zajema tudi strokovna mnenja drugih institucij ...
05. 1. 2022

Javno razkritje elektronske pošte v zvezi z delovanjem članov sveta zavoda

Informacijski pooblaščenec (v nadaljevanju IP) je prejel zaprosilo za mnenje, v katerem prosilec pojasnjuje, da je v javnost prišla elektronska pošta, ki jo je prosilec kot član sveta zavoda posredovali drugim članom v zvezi s sklicem izredne seje. Z razkritjem so v javnost prišli e-naslovi vseh članov sveta. Prosilca zanima ...
19. 12. 2021

Uporaba e-poštnega naslova otrok v šolski knjižnici

Pri Informacijskem pooblaščencu (IP) so prejeli vprašanje prosilca, ali imajo lahko učenci osnovne šole svoj e-naslov in od katere starosti naprej. Šolska knjižnica je po novem vključena v sistem COBISS. Ta omogoča digitalno rezervacijo in podaljševanje izposoje ter pošiljanje obvestil o poteku roka izposoje. Da bi učenci te storitve lahko ...
10. 12. 2021

Anonimizacija zapisnika pedagoške konference

Prosilec se je na IP obrnil z vprašanjem, ali je v zapisnikih pedagoške konference, ki so interni in niso nikjer objavljani, treba anonimizirati imena učiteljev, ki postavijo vprašanja. Prav tako prosilca zanima, ali lahko z vodstvom (predvidevajo, da šole) komunicira iz svojega osebnega elektronskega naslova.Za vsako obdelavo osebnih podatkov ...
08. 12. 2021

Evidenčni listi samotestiranja otrok v šoli

Informacijski pooblaščenec (v nadaljevanju IP) je prejel dopis, v katerem prosilec pojasnjuje, da glasbena šola zahteva ne samo vpogled v podpisano soglasje, ki ga je prosilec posredoval osnovni šoli, ampak zahteva tudi, da osnovna šola izpolnjuje evidenčni list učencev v zvezi s hitrim samotestiranjem. Prosilca zanima, ali lahko osnovna ali ...