Mnenja in odločbe Informacijskega pooblaščenca

04. 11. 2020

Posredovanje podatka zaposlenim o odrejeni karanteni v kolektivu vrtca

Informacijski pooblaščenec (v nadaljevanju IP) je po elektronski pošti prejel dopis, v katerem sprašujejo, ali imajo zaposleni pravico izvedeti, komu od sodelavcev v vrtcu je bila odrejena karantena. Opisujejo denimo situacijo, ko je bila sodelavki, s katero so bili v stiku, odrejena karantena in če bi bili o tem obveščeni ...
04. 11. 2020

Nadzor karantene s strani delodajalca

Pri Informacijskem pooblaščencu (IP) so dne 29. 6. 2020 prejeli vprašanje o tem, ali lahko podjetje - delodajalec izvaja nadzor izvajanja karantene, ki je bila odrejena njihovim delavcem (zlasti tistim iz Srbije, BiH in Kosova). Kontrolo bi izvajali varnostniki v podjetju.Na podlagi informacij, ki so jih prejeli, je v nadaljevanju ...