Mnenja in odločbe Informacijskega pooblaščenca

09. 2. 2021

Posredovanje ocen delovne uspešnosti delavcev vrtca občini

Informacijski pooblaščenec (v nadaljevanju: IP) je prejel dopis, v katerem prosilec navaja, da je vrtec s strani občine prejel zahtevo po posredovanju ocen delovne uspešnosti vseh zaposlenih delavcev za zadnja tri leta z inicialkami imen in priimkov ter nazivom delovnega mesta. Prosilec meni, da je ocena delovne uspešnosti vsakega zaposlenega ...
08. 2. 2021

Zahteva učitelja za nalaganje posnetkov otrok v spletne učilnice

Informacijski pooblaščenec (v nadaljevanju: IP) je prejel elektronsko sporočilo, v katerem prosilec sprašuje, ali je dopustno, da učitelj telovadbe zahteva od otrok, da se posnamejo pri plesu in videoposnetek oddajo v spletno učilnico.Na podlagi informacij v nadaljevanju skladno z 58. členom Uredbe (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta ...
08. 2. 2021

Pravica do vpogleda v kadrovsko mapo

Informacijski pooblaščenec (v nadaljevanju: IP) je prejel elektronsko sporočilo, v katerem prosilec sprašuje, ali je delodajalec dolžan omogočiti vpogled in kopiranje dokumentov iz prosilčeve kadrovske mape. Prosilec je prejel odpoved iz razloga nesposobnosti in bi na zadnji dan dela želeli vpogledati v svojo kadrovsko mapo.Na podlagi informacij IPRS v ...
06. 2. 2021

Objava osebnih podatkov na spletni strani profesorji.net

IPSR je prejel dopis, v katerem prosilec navaja, da mu je hčerka pokazala spletno stran profesorji.net. Admina spletne strani prosilec ne pozna in ne ve, kdo ima dostop do urejanja, je pa namen ocenjevanje učiteljev vseh slovenskih šol, kar se prosilcu sicer ne zdi sporno. Prosilec pa je opazil ...
04. 2. 2021

Snemanje učnih ur pouka na daljavo s strani staršev

Informacijski pooblaščenec (v nadaljevanju IP) je prejel dopis, v katerem prosilec pojasnjuje, da bi nekateri starši želeli posneti določene učne ure, ki se odvijajo prek programskih orodij pri pouku na daljavo, in si jih kasneje predvajali z namenom, da bi lahko otrokom pomagali pri pisanju domače naloge, razlagi snovi. Prosilca ...
04. 2. 2021

Navajanje prebolelih bolezni otrok v okviru pouka

Informacijski pooblaščenec (v nadaljevanju IP) je prejel dopis, v katerem prosilec pojasnjuje, da so učenci tretjega razreda osnovne šole imeli za nalogo, da morajo napisati, katere bolezni so preboleli, nato pa se o tem pogovarjati znotraj razreda. Ker gre za občutljive osebne podatke, to po mnenju prosilca ni skladno z ...
04. 2. 2021

Uporaba določene rešitve za izvedbo izpitov na daljavo

Informacijski pooblaščenec (v nadaljevanju: IP) je prejel zaprosilo za mnenje, v katerem prosilec pojasnjuje, da se nanj obračajo številni ravnatelji in postavljajo vprašanja glede uporabe platforme exam.net pri ocenjevanju dijakov na daljavo. Nekatere srednje šole jo uporabljajo, drugi ravnatelji pa izpostavljajo vprašanje varstva zasebnih podatkov pri uporabi te aplikacije ...
31. 12. 2020

Pooblaščenci za nadomeščanje staršev na govorilnih urah

Informacijski pooblaščenec (IP) je prejel dopis, v katerem prosilec sprašuje, ali lahko ločen starš, ki ima določene stike z otrokom, pooblasti svoje sorodnike, da ga nadomeščajo na govorilnih urah, ko se jih on ne more udeležiti in jih pooblasti za seznanitev z osebnimi podatki otroka.Na podlagi informacij IP posreduje ...
31. 12. 2020

Ocenjevanje javnih uslužbencev na spletnem forumu

Informacijski pooblaščenec RS (IP) je prejel zaprosilo za mnenje, pri tem prosilec navaja, da so se na internetni strani http://profesorji.net pojavile neprimerne in žaljive objave o prosilcu. Le-ta se je obrnil tudi na administratorja in želel umik objav, vendar je ta zaprosilo zavrnil s pojasnilom, da kot javni ...
28. 12. 2020

Posredovanje kontaktov staršev za šolski prevoz otrok prevozniku na podlagi priporočil NIJZ

Informacijski pooblaščenec RS (IP) je prejel zaprosilo za mnenje, kjer prosilec navaja, da bi morala šola - skladno s priporočilom NIJZ - prevoznikom občasnih in naročenih prevozov posredovati sezname telefonskih številk staršev vaših učencev. Prosilca zanima, ali so dolžni prevozniku predložiti te sezname, glede na to, da gre le za priporočilo NIJZ ...