Mnenja in odločbe Informacijskega pooblaščenca

26. 8. 2022

Posredovanje osebnih podatkov učencev občini za sklenitev nezgodnega zavarovanja - vidik šole

Pri Informacijskem pooblaščencu (IP) so prejeli zaprosilo osnovne šole za mnenje glede posredovanja osebnih podatkov učencev občini. Prosilec navaja, da občina od osnovne šole zahteva posredovanje njihovih osebnih podatkov (ime in priimek, naslov, datum rojstva) zaradi sklepanja polic nezgodnega zavarovanja, pri čemer se tudi izločuje učence, ki v občini nimajo ...
26. 8. 2022

Posredovanje osebnih podatkov učencev občini za sklenitev nezgodnega zavarovanja - vidik občine

Pri Informacijskem pooblaščencu (IP) so prejeli zaprosilo za mnenje glede posredovanja osebnih podatkov učencev s strani osnovnih šol občini. Prosilec navaja, da želi občina od osnovnih šol pridobiti osebne podatke otrok (ime in priimek, naslov, datum rojstva) zaradi sklepanja polic nezgodnega zavarovanja, ki bi jih občina financirala otrokom s stalnim ...
14. 6. 2022

Pridobitev poročil v zvezi z otrokom s posebnimi potrebami

Pri Informacijskem pooblaščencu (IP) so prejeli vprašanje, ali in kako lahko pri šoli ali drugi ustanovi prosilec pride do poročil učiteljic in izvajalke dodatne strokovne pomoči, ki se nanašajo na zaključeno evalvacijo. Prosilka je mati otroka s posebnimi potrebami, ki obiskuje 2. razred osnovne šole. Do sedaj poročil še ni ...
09. 6. 2022

Upravičena omejitev dostopa do podatkov v eAsistentu za starša

Pri Informacijskem pooblaščencu (IP) so prejeli zaprosilo za mnenje glede pravice dostopa do eAsistenta. Prosilca zanima, ali ima oče pravico dostopa do eAsistenta za svojega 17-letnega sina glede to, da ima prepoved stikov zaradi fizičnega in psihičnega nasilja. Prosilec pojasnjuje, da oče ni zakoniti zastopnik niti mu otrok nikoli ni ...
03. 6. 2022

Snemanje pouka in ocenjevanja znanja s strani učitelja v osnovni šoli

Informacijski pooblaščenec je prejel zaprosilo za mnenje, v katerem prosilca zanimajo zakonske osnove za snemanje pouka in ocenjevanja znanja v osnovni šoli s strani učitelja. Prosilec sprašuje se o smiselnosti tovrstnega početja.Na podlagi informacij IP v nadaljevanju posreduje neobvezujoče mnenje.Za vsako obdelavo osebnih podatkov je treba imeti ustrezno ...
01. 6. 2022

Posredovanje osebnih podatkov nekdanjih učencev za različne namene

Informacijski pooblaščenec (v nadaljevanju: IP) je prejel zaprosilo za mnenje glede posredovanja podatkov o bivših učencih.Na podlagi informacij IP v nadaljevanju skladno z 58. členom Uredbe (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku ...
31. 5. 2022

Pridobitev zbirk osebnih podatkov, ki jih vodi osnovna šola

Pri Informacijskem pooblaščencu (IP) so prejeli vprašanje prosilca glede pridobitve šolske evidence prosilčevega otroka, ki obiskuje osnovno šolo. Prosilec otroka želi izpisati iz sedanje osnovne šole, a ta prosilcu ne želi predati šolske evidence. Poleg tega na šoli niso podali ustreznega pojasnila o pravni podlagi za ravnanje s to evidenco ...
04. 5. 2022

Posvetovanje s sindikatom glede zaposlovanja novih delavcev

Informacijski pooblaščenec (v nadaljevanju IP) je prejel dopis, v katerem prosilec pojasnjuje, da je reprezentativni sindikat na področju vzgoje in izobraževanja. Kolektivna pogodba na tem področju določa obveznost delodajalca, da se z reprezentativnim sindikatom posvetuje in pridobi od njega predhodno mnenje glede zaposlovanja novih delavcev. Prosilec sprašuje, ali je sindikalna ...
14. 4. 2022

Snemanje telefonskih pogovorov z delavci šole

Informacijski pooblaščenec (v nadaljevanju: IP) je prejel zaprosilo za mnenje glede snemanja telefonskih pogovorov s šolskimi delavci s strani starša enega od učencev. Na podlagi informacij IP v nadaljevanju skladno z 58. členom Uredbe (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri ...
21. 3. 2022

Pridobivanje naslova nekdanjih učencev iz CRP

Informacijski pooblaščenec (v nadaljevanju IP) je prejel zaprosilo za mnenje, v katerem prosilca zanima, ali ima šola pravno podlago za pridobitev naslovov prebivališč iz CRP od upravne enote za zlate učence zadnjih desetletij z namenom, da jih povabi na prireditev (katero bo organizirala zanje).Na podlagi informacij IP v nadaljevanju ...
1 2 3 4 5 6