Ocenjevanje javnih uslužbencev na spletnem forumu

31. 12. 2020

Informacijski pooblaščenec RS (IP) je prejel zaprosilo za mnenje, pri tem prosilec navaja, da so se na internetni strani http://profesorji.net pojavile neprimerne in žaljive objave o prosilcu. Le-ta se je obrnil tudi na administratorja in želel umik objav, vendar je ta zaprosilo zavrnil s pojasnilom, da kot javni uslužbenec do umika objav niste upravičeni. Prosilec se sklicuje tudi na 297. člen Kazenskega zakonika Republike Slovenije, po katerem so razpravljavci kazensko odgovorni za javno spodbujanje sovraštva,   nasilja ali nestrpnosti, kamor po mnenju prosilca sodi tudi postavitev in administracija omenjene strani.

Na podlagi informacij IP posreduje neobvezno mnenje v zvezi z vašimi vprašanji.

IP je glede spletnega ocenjevanja profesorjev na profesorji.net že izdal mnenje št. 0712–2/2010/520, z dne 25.03.2010, ki je dostopno na spletni strani IP.

Iz mnenja v bistvu izhaja, da je komentarje na forumu profesorji.net treba razumeti kot pravico do svobode izražanja, ki je določena v 39. členu Ustave RS, ki pa je omejena s pravico posameznika do osebnega dostojanstva in varnosti ter do zagotavljanja nedotakljivosti človekove telesne in duševne celovitosti, njegove zasebnosti in osebnostnih pravic. Izražanje neprimernih mnenj na spletnem forumu namreč lahko poseže v zasebnost in druge varovane dobrine, za njihovo zaščito pa ima posameznik na voljo civilnopravne in kazenskopravne instrumente. Na podlagi 134. člena Obligacijskega zakonika (OZ) ima vsak pravico zahtevati od sodišča ali drugega pristojnega organa, da odredi prenehanje dejanja, s katerim se krši nedotakljivost človekove osebnosti, osebnega in družinskega življenja ali kakšna druga osebnostna pravica, da prepreči tako dejanje ali da odstrani njegove posledice. Komentarji na spletu lahko povzročijo tudi škodo, za kar je predvidena odškodninska odgovornost. V nekaterih primerih lahko žaljivo komentiranje na spletu izpolnjuje znake katerega od kaznivih dejanj zoper čast in dobro ime (158. – 163. člena Kazenskega zakonika (KZ-1) oziroma gre za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti po 297. členu KZ-1 za kar je predpisana kazenska sankcija. Za izrek kazenskih ali civilnih sankcij ali prisoditev odškodnine so pristojna sodišča.

Glede obveznosti administratorjev za odstranitev vsebine velja dodati, da specialna ureditev po 9. členu Zakona o elektronskem poslovanju na trgu (ZEPT) izključuje odgovornost ponudnika storitev. Administrator v tem primeru nudi samo tehnično podporo, za samo vsebino objav pa pod pogoji iz 9. člen ZEPT ne odgovarja; mora pa na zahtevo sodišča odstraniti nezakonite vsebine ali onemogočiti dostop do njih zaradi odkrivanja in preprečevanja kaznivih dejanj, varstva zasebnosti, varovanja tajnih podatkov in poslovne tajnosti.

Glede varstva osebnih podatkov javnih uslužbencev velja pojasniti, da skladno z zakonodajo niso upravičeni pričakovati zasebnosti pri uporabi njihovega imena, priimka in delovnega mesta v navedbah (tudi objavah) v zvezi z opravljanjem njihovega dela. To pa ne pomeni, da ne uživajo prej omenjenega kazenskopravnega in civilnopravnega varstva svojih osebnostnih pravic kot npr. varovanje časti in dobrega imena ipd., za kar imajo na voljo civilnopravne in kazenskopravne poti, ki se izvršujejo prek sodišč. Če prosilec meni, da mu je bilo z objavo poseženo v njegove pravice, lahko izkoristi omenjene instrumente. IP pa v tem delu ni pristojen za ukrepanje.

Nazaj