Pridobitev poročil v zvezi z otrokom s posebnimi potrebami

Pri Informacijskem pooblaščencu (IP) so prejeli vprašanje, ali in kako lahko pri šoli ali drugi ustanovi prosilec pride do poročil učiteljic in izvajalke dodatne strokovne pomoči, ki se nanašajo na zaključeno evalvacijo. Prosilka je mati otroka s posebnimi potrebami, ki obiskuje 2. razred osnovne šole. Do sedaj poročil še ni uspela pridobiti.

  1. Če poročila vsebujejo osebne podatke, ki se nanašajo na otroka prosilca ali na prosilca, lahko prosilec pri osnovni šoli ali drugi organizaciji, ki ima poročila, vloži zahtevo za seznanitev z lastnimi osebnimi podatki. Če zahtevo zavrnejo ali nanjo ne odgovorijo v enem mesecu, lahko prosilec vloži pritožbo, za reševanje katere je pristojen IP.
  2. Ni izključeno, da so poročila lahko tudi (deloma) prosto dostopna informacija javnega značaja. Tudi v tem primeru lahko pri zavezancu za posredovanje informacij javnega značaja prosilec vloži zahtevo za pridobitev kopije dokumentov. Če se zahtevo zavrne ali nanjo ne odgovori v 20 delovnih dneh, lahko prosilec vloži pritožbo, za reševanje katere je pristojen IP.

O b r a z l o ž i t e v:

Če je prosilec zaprosilo že vložil pri organizaciji, ki želena poročila ima, pa je prejel zavrnilni pisni odgovor, lahko pri organizaciji vloži pritožbo v 15 dneh od prejema odgovora. Organizacija bi morala potem pritožbo odstopiti nam v reševanje, če je bilo o zahtevi odločeno na podlagi 15. člena Splošne uredbe o varstvu podatkov ali če je bilo o zahtevi odločeno na podlagi Zakona o dostopu do informacij javnega značaja (ZDIJZ).

Če je prosilec zahtevo že vložil, pa ni prejeli odgovora v enem mesecu (Splošna uredba) oziroma 20 delovnih dneh (ZDIJZ), lahko pri nas vloži pritožbo, kateri priloži kopijo zahteve in informacijo o datumu pošiljanja.

Če prosilec zahteve še ni vložil, predlagamo, da to storite na obrazcu “SLOP”, ki je dostopen na naši spletni strani pod zavihkom “obrazci” – rubrika “varstvo osebnih podatkov”. To zahtevo lahko vložite, če se poročila neposredno nanašajo na otroka ali na prosilca. Če se poročila ne nanašajo na prosilca ali otroka, pa z njimi razpolaga organ javnega sektorja (npr. osnovna šola), lahko prosilec vloži tudi zahtevo po ZDIJZ. Pri tem si lahko pomaga z obrazcem “Z-ZDIJZ”, ki je dostopen pod rubriko “informacije javnega značaja”.

V vsakem primeru je možno prejeti le kopijo poročil in je dokončni odgovor glede pridobitve odvisen od konkretne vsebine poročil ter vrste upravljavca, ki z njimi razpolaga.

Celotno mnenje je na voljo TUKAJ.

Nazaj