Postopanje delodajalcev - stik zaposlenega z okuženo osebo (mnenje MJU, 6. 8. 2020)

08. 9. 2020

Osnova:

odgovorna oseba je zaprosila za pomoč pri posredovanju pojasnil delodajalcem, na kakšen način naj postopajo v primeru, ko jih zaposleni obvesti, da je bil v stiku z okuženo osebo.

Mnenje MJU:

Karantena je ukrep, s katerim se omeji svobodno gibanje zdravi osebi, ki je bila v stiku z okuženo, ali za katero se sumi, da bi lahko bila okužena. V tem primeru ukrep karantene odredi ministra pristojen za zdravje oz. po njem pooblaščena oseba, na predlog epidemiološke službe Nacionalnega inštituta za javno zdravje.

V primeru, ko zaposleni delodajalca obvesti, da je bil v stiku z dokazano okuženo osebo, ali osebo, za katero se sumi, da je okužena, delodajalec o tem obvesti epidemiološko službo Nacionalnega inštituta za javno zdravje. Oseba, ki je bila v stiku z okuženim, se lahko tudi sama obrne na epidemiološko službo NIJZ. Epidemiolog bo v teh primerih osebo obravnaval in v primeru utemeljenosti na Ministrstvo za zdravje podal predlog za odreditev karantene. Delodajalec sam ne more predlagati Ministrstvu za zdravje odreditev karantene za svojega zaposlenega. Delavec pa je, v skladu z interventno zakonodajo - PKP 4, dolžan delodajalca seznaniti, če mu je bil odrejen ukrep karantene.

Med posebne ukrepe za preprečevanje in obvladovanje nalezljivih bolezni spada tudi izolacija (osamitev), s katerim lečeči zdravnik bolni osebi omeji svobodno gibanje, kadar to lahko povzroči neposreden ali posreden prenos bolezni na druge osebe. Delodajalec ne more odrediti izolacije, lahko pa na podlagi preverljivih dejstev obvesti Zdravstveni inšpektorat o kršitvi tako karantene kot izolacije.

Nazaj