Obveščanje učenca in njegovih staršev o nenapredovanju v višji razred osnovne šole (UPRS Sodba III U 174/2019-17)

23. 6. 2020

Kako mora biti sporočena informacija staršem in učenci, ki zaradi nedoseganja standardov znanja za napredovanje v višji razred? Ali je dovolj, da učiteljski zbor to zapiše v sklep in se v spričevalo navede, da učenec ne napreduje, ali pa mora biti izdani upravni akt (upravna odločba), na katero imajo starši pravico podati pritožbo ali sodno varstvo.

Obveščanje učenca in njegovih staršev o nenapredovanju v višji razred

Jedro sodbe: V obravnavanem primeru učiteljski zbor glede odločitve o ponavljanju 6. razreda ni izdal obrazložene odločbe, saj je bila odločitev tožeči stranki sporočena le v obliki spričevala. Odločitev učiteljskega zbora o ponavljanju je potrdila komisija s sklepom, ki ga je zapisala pod 4. točko zapisnika z dne 2. 7. 2019, vendar pa tudi ta po presoji sodišča ne pomeni ob spoštovanju temeljnih načel oziroma pravil upravnega postopka sprejetega upravnega akta z obrazložitvijo, ki bi ustrezala zakonskemu standardu, ter stranki zagotavljala učinkovito pravno varstvo, sodišču pa preizkus odločitve.

Tožbi se ugodi tako, da se odpravi izpodbijani sklep učiteljskega zbora tožene stranke z dne 20. 6. 2019, da mld. A.A. ponavlja 6. razred, odpravi pa se tudi sklep pod 4. točko zapisnika komisije tožene stranke, št. 502-51/2019-nk z dne 2. 7. 2019, s katerim je komisija potrdila izpodbijani sklep učiteljskega zbora, ter se zadeva vrne organu prve stopnje v ponovni postopek.

Nazaj