Ustrezno ravnanje šole, kadar starši zavračajo izvajanje odločbe o usmeritvi in ne vključijo otroka v drugo šolo oz. v drug program

26. 5. 2021 | Avtor: mag. Domen Petelin

Predogled vsebine

Postopek odločanja o usmeritvi otrok s posebnimi potrebami v ustrezen program vzgoje in izobraževanja sodi med upravne postopke, zato se vodi postopek v skladu z določbami Zakona o splošnem upravnem postopku (v nadaljevanju: ZUP), nekaj bistvenih procesnih in postopkovnih posebnosti pa določa tudi Zakon o usmerjanju otrok s ...

Za dostop do vsebine postanite naročnik:

Nazaj