Donacije dohodnine šolskemu skladu in skladu vrtca

21. 11. 2022

Na podlagi 135. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja in 142. člena Zakona o dohodnini so šolski skladi oziroma skladi vrtcev uvrščeni na seznam upravičencev do donacij za leto 2022.

Zavezanci so že začeli oddajati zahtevke za namenitev dela dohodnine šolskim skladom oziroma skladom vrtcev. Pri tem opozarjamo, naj zavezanci uporabljajo nov obrazec, na katerem so navedene rubrike za dodelitev donacije šolskemu skladu oziroma skladu vrtca. Pri tem naj v obrazec napišejo cel naziv upravičenca, ki mu želijo nameniti del dohodnine donacije.

Naj spomnimo, da se šolskemu skladu oziroma skladu vrtca lahko nameni največ do 0,3 % odmerjene dohodnine.

Vsem zavezancem, ki želijo nameniti del dohodnine za donacije, priporočamo elektronsko oddajo obrazca preko sistema eDavki ali mobilne aplikacije eDavki.

Vir: Gov.si

Nazaj