Dosežen je Dogovor o ureditvi položaja mobilnih učiteljev za dodatno strokovno pomoč in učiteljev za dodatno strokovno pomoč (Uradni list RS, št. 58/2019)

10. 10. 2019 | Avtor: Štefka Korade Purg

Predogled vsebine


Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport in Sindikat vzgoje, izobraževanja, znanosti in kulture Slovenije sta sklenila Dogovor o ureditvi položaja mobilnih učiteljev za dodatno strokovno pomoč in učiteljev za dodatno strokovno pomoč. Večina zaposlenih v šolah oziroma zavodih za vzgojo in izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami, ...

Za dostop do vsebine postanite naročnik:

Nazaj