Varnost živil in higiena

11. 11. 2020

Zagotavljanje higiene prostorov in opreme vzgojno-izobraževalnega zavoda

  Normativi   Vrtci   Predpisi: a) Pravilnik o normativih za opravljanje dejavnosti predšolske vzgoje (Uradni list RS, št. 27/14, 47/17 in 43/18) b) Pravilnik o normativih in minimalnih tehničnih pogojih za prostor in opremo vrtca (Uradni list RS, št. 73/00, 75/05, 33/08, 126 ...
Samo za aktivne naročnike:
13. 10. 2020

Osnove zagotavljanja higiene živil

Uvod v varnost živilRazvoj varnosti živil na območju Evropske unije (EU) je tesno povezan z normativno dejavnostjo Evropske komisije, Evropskega parlamenta in Sveta. Temeljni pravni akt na tem področju varnosti živil predstavlja Uredba ES št. 178/2002, ki podrobneje razčlenjuje in opredeljuje način izvajanja politike varne hrane s pomočjo ...
Samo za aktivne naročnike:
08. 5. 2020

Priporočila lastnikom objektov za hišno vodovodno omrežje (HVO) po daljši prekinitvi uporabe pitne vode (COVID-19)

NIJZ je izdal priporočila o ustreznem ravnanju glede oskrbe s pitno vodo v hišnem vodnem omrežju po daljši prekinitvi uporabe pitne vode - kar velja tudi za vzgojno-izobraževalne zavode, ki so za otroke, učence in dijake svoja vrata zaprli s 16. marcem.Posledično je prišlo do zastoja pitne vode v hišnem ...

Samo za brezplačno registrirane uporabnike