Varnost živil in higiena

13. 10. 2020

Osnove zagotavljanja higiene živil

Uvod v varnost živilRazvoj varnosti živil na območju Evropske unije (EU) je tesno povezan z normativno dejavnostjo Evropske komisije, Evropskega parlamenta in Sveta. Temeljni pravni akt na tem področju varnosti živil predstavlja Uredba ES št. 178/2002, ki podrobneje razčlenjuje in opredeljuje način izvajanja politike varne hrane s pomočjo ...
Samo za aktivne naročnike:
08. 5. 2020

Priporočila lastnikom objektov za hišno vodovodno omrežje (HVO) po daljši prekinitvi uporabe pitne vode (COVID-19)

NIJZ je izdal priporočila o ustreznem ravnanju glede oskrbe s pitno vodo v hišnem vodnem omrežju po daljši prekinitvi uporabe pitne vode - kar velja tudi za vzgojno-izobraževalne zavode, ki so za otroke, učence in dijake svoja vrata zaprli s 16. marcem.Posledično je prišlo do zastoja pitne vode v hišnem ...

Samo za brezplačno registrirane uporabnike