Zagotavljanje higiene prostorov in opreme vzgojno-izobraževalnega zavoda

11. 11. 2020 | Avtor: Jan Brajer, dipl. san. inž.

Predogled vsebine

 

Normativi

 

Vrtci

 

Predpisi:

  1. a) Pravilnik o normativih za opravljanje dejavnosti predšolske vzgoje (Uradni list RS, št. 27/14, 47/17 in 43/18)
  2. b) Pravilnik o normativih in minimalnih tehničnih pogojih za prostor in opremo vrtca (Uradni list RS, št. 73/00, 75/05,

Nazaj