mag. Aleksandra Miklavčič

Aleksandra Miklavčič je univerzitetna diplomirana ekonomistka in je magistrirala s področja državnih in evropskih študij. Več kot 15 let že dela na področju plačilnega prometa oziroma plačilnih storitev. Zaposlena je v Upravi Republike Slovenije za javna plačila, kjer je vodi področje opravljanja plačilnih storitev za proračunske uporabnike. Sodelovala je v projektu Vzpostavitve enotnega zakladniškega sistema, danes pa sodeluje v projektu SEPA, ki teče v okviru Združenja banka Slovenije.  Aktivno sodeluje tudi v medresorskih projektih oziroma delovnih skupinah na področju e-računov, javnofinančnih prihodkov, statistike in metodologije dela.