Aktualno

18. 5. 2022

Izvajanje pouka po modelu B se ne uporablja več od 18. 5. 2022 dalje

V Uradnem listu RS, št. 69/2022 z dne 17. 5. 2022, je objavljen Sklep o spremembi Sklepa o izvajanju vzgojno-izobraževalnega dela v javnih zavodih na področju vzgoje in izobraževanja v šolskem letu 2021/2022. Izvajanje programov po modelu B se ukinja. Vzgojno-izobraževalni zavodi bodo v nadaljevanju tega šolskega leta ...
17. 5. 2022

KPK opominja na zakonske določbe glede daril zaposlenim v vzgoji in izobraževanju ob zaključku šolskega leta

Komisija za preprečevanje korupcije ob zaključku šolskega leta zaposlene in tudi starše šolajočih opominja na določbe Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (ZIntPK), ki določajo omejitve in prepovedi z zvezi s sprejemanjem daril Ta namreč določa, da uradne osebe, kamor sodijo tudi zaposleni na področju vzgoje in izobraževanja, lahko sprejmejo ...
22. 3. 2022

V veljavi novela Zakona o dohodnini (ZDoh-2Z)

21. 3. 2022 je bila v Uradnem listu objavljena novela Zakona o dohodnini (ZDoh-2Z), ki prinaša višje neto plače za vse. Veljati začne 22. 3. 2022.Novela Zakona o dohodnini prinaša:seniorsko olajšavo,oprostitev plačila dohodnine od družinskih pokojnin, ki jih prejemajo otroci,oprostitev plačila dohodnine za prejemke iz šolskih ...
08. 3. 2022

Stavka v vzgoji in izobraževanju: Pravice in obveznosti delavcev, delodajalcev in tretjih oseb

Avtor: Tanja Bohl
Stavka je organizirana prekinitev dela delavcev za uresničevanje ekonomskih in socialnih pravic in interesov iz dela, pri čemer se delavec prosto odloči o svoji udeležbi v stavki. V času napovedane stavke je treba upoštevati določila Zakona o stavki (Uradni list SFRJ, št. 23/91, s spremembami, v nadaljevanju: ZStk), ki ...

Samo za brezplačno registrirane uporabnike

07. 3. 2022

Porast medvrstniškega nasilja v vzgoji in izobraževanju

MIZŠ je vzgojno-izobraževalnim zavodom posredovalo okrožnico, kjer poudarjajo, da so posebne razmere zadnjih dveh let močno vplivale na počutje otrok in mladostnikov, kar se zadnje čase tudi kaže v bistvenem porastu primerov medvrstniškega nasilja. V pomoč pri morebitnih postopkih je Zavod RS za šolstvo objavil Protokol ob zaznavi in za ...
04. 2. 2022

Skrajšanje obdobja nadomestila za bolniško odsotnost v breme delodajalca po spremembi zakonodaje od 1. 3. 2022

Avtor: Tanja Bohl
Državni zbor Republike Slovenije je na seji dne 26. januarja 2022 sprejel Zakon o dopolnitvi zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju in Zakon o spremembah Zakona o delovnih razmerjih, ki skrajšujeta obdobje nadomestila za bolniško odsotnost v breme delodajalca.Na podlagi doslej veljavnega tretjega odstavka 137. člena Zakona o ...
03. 2. 2022

Šole bodo prejele dodatna sredstva za plačilo nadomeščanj!

Ministrica za izobraževanje, znanost in šport prof. dr. Simona Kustec je 3. 2. 2022 podpisala sklep, s katerim se šolam namenijo dodatna sredstva za plačilo nadomeščanj.Dodatne možnosti zaposlovanja kadra so bile šolam v minulih mesecih že zagotovljene. S tem sklepom pa se zagotavljajo še dodatna sredstva za plačilo nadomeščanj ...
24. 1. 2022

Ne spreglejte - seminar Ocenjevanje in napredovanje javnih uslužbencev po novem za leto 2022 s strokovnjakinjo Štefko Korade Purg

Tudi v letu 2022 se bo za zaposlene v javnem sektorju izvajalo ocenjevanje delovne uspešnosti ter preverjalo izpolnjevanje pogojev za napredovanje v višji plačni razred.S spremembami Uredbe o napredovanju javnih uslužbencev v plačne razrede (Uradni list RS, št. 121/21) je bil spremenjen rok za preverjanje izpolnjevanja pogojev za ...
18. 1. 2022

Nov znesek najnižje urne postavke dijakov in študentov, veljaven od 15. 1. 2022 dalje

V Uradnem listu št. 6/22 je objavljena nova Odredba o uskladitvi najnižje bruto urne postavke za opravljeno uro začasnih in občasnih del.Bruto urna postavka osebe iz drugega odstavka 6.b člena Zakona o zaposlovanju in zavarovanju za primer brezposelnosti (Uradni list RS, št. 107/06 – uradno prečiščeno besedilo ...
13. 1. 2022

Brezplačno spletno izobraževanje v živo za naročnike - ODVETNICA ODGOVARJA – KAKO UKREPATI V PRIMERU KRŠITEV POGODBE O ZAPOSLITVI V JAVNEM SEKTORJU

Temeljna obveznost delavca je izpolnjevanje pogodbenih in drugih obveznosti iz delovnega razmerja. Če delavec te obveznosti krši, ima delodajalec več možnosti – pri lažjih kršitvah lahko zoper delavca sproži disciplinski postopek ali vroči pisno opozorilo pred redno odpovedjo pogodbe o zaposlitvi, pri hujših in ponavljajočih pa lahko uvede postopek redne ...