Aktualno

13. 4. 2021

Vlada RS in sindikati se pogajajo o višini regresa za letni dopust in spremembo obračuna potnih stroškov za javne uslužbence

Med pogajanji o spremembah v sistemu plač in povračila stroškov med Vlado RS in sindikati javnega sektorja se ti trenutno dogovarjajo o:morebitni spremembi višini regresa za letni dopust za leto 2021. Lani je ta bil izplačan v višini 940 evrov, kolikor je znašala minimalna plača; samo za prejemnike minimalne ...
01. 4. 2021

Objava najvišje poročane maloprodajne cene NMB-95 - april 2021 (za obračun stroškov prevoza na delo in z delo ter kilometrine za uporabo lastnega vozila v službene namene v marcu)

Referenčni podatek maloprodajne cene neosvinčenega motornega bencina – 95 oktanov (NMB-95) za Slovenijo (EUR/liter): najvišja poročana maloprodajna cena NMB-95 za posamezen mesecNa podlagi metodologije iz 2. člena Aneksa h Kolektivni pogodbi za negospodarske dejavnosti v Republiki Sloveniji oz. aneksov h kolektivnim pogodbam dejavnosti in poklicev (Uradni list RS, št ...
30. 3. 2021

Ne spreglejte - oddaja letnega poročila AJPES-u bo podaljšana do 30. aprila 2021!

Državni zbor RS je 26. 3. 2021 sprejel Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2021 in 2022 (ZIPRS2122-A), ki v 6. členu določa predložitev letnih poročil najpozneje do 30. aprila 2021. Po informaciji Službe za odnose z javnostmi Državnega zbora RS bo zakon ...
26. 3. 2021

Sprejeta je Uredba o ocenjevanju javnih uslužbencev za leto 2020 zaradi posledic epidemije COVID-19, ki omogoča ocenjevanje javnih uslužbencev, ki zaradi epidemije dlje časa niso delali

Vlada je v sredo, 24. 3. 2021, sprejela Uredbo o ocenjevanju javnih uslužbencev za leto 2020 zaradi posledic epidemije COVID-19, s katero za lansko leto omogoča ocenitev javnih uslužbencev tudi v primerih, ko so bili iz razlogov, na katere je vplivala epidemija covida-19, odsotni več kot šest mesecev. V vzgoji ...
25. 3. 2021

Staršem, ki bivajo z otrokom v bolnišnici, bo pripadalo denarno nadomestilo

DZ je soglasno sprejel novelo zakona o zdravstvenem varstvu in zavarovanju, s katero bodo starši, ki bivajo z bolnim otrokom v bolnišnici, upravičeni do denarnega nadomestila med začasno zadržanostjo od dela. Poleg tega bodo starši v bolnišnici od zdaj lahko z bolnim otrokom brezplačno bivali do vključno njegovega 14. leta ...
19. 3. 2021

V tem šolskem letu se bo nacionalno preverjanje znanja izvedlo na klasičen način po predvidenem rokovniku

Nacionalno preverjanje znanja (NPZ) se bo skladno z zakonodajnimi podlagami izvedlo v 6. in 9. razredu osnovne šole, v časovnih terminih, ki so določeni s šolskim koledarjem (4. maj učni jezik, 6. maj matematika, 10. maj tuji jezik v 6. razredu oz. tretji predmet v 9. razredu).NPZ se bo ...
08. 3. 2021

Javni razpis za financiranje oddelkov krajših programov v vrtcih, v šolskem letu 2020/2021

Na spletni strani MIZŠ je objavljen Javni razpis za financiranje oddelkov krajših programov v vrtcih v šolskem letu 2020/21, na katerega se lahko prijavijo javni vrtci (samostojni javni vrtci in vrtci pri osnovni šoli), ki bodo v šolskem letu 2020/2021 organizirali oddelek krajšega programa v obsegu 240 ur ...
25. 2. 2021

Povračilo finančnih sredstev VIZ za nabavo zaščitne opreme je določeno v novem pravilniku!

MIZŠ je pripravilo in v Uradnem listu objavilo nov Pravilnik o metodologiji financiranja zaščitne opreme in dezinfekcije prostorov izvajalcem storitev na področju vzgoje, izobraževanja in znanosti, na podlagi katerega lahko tudi vzgojno-izobraževalni zavodi prejmete finančna sredstva za nakup različne zaščitne opreme:osebne zaščitne opreme za zaposlene (npr. obrazne maske, zaščitna ...
23. 2. 2021

Ustavno sodišče je zadržalo izvajanje členov, ki omogočajo t.i. prisilno upokojevanje po PKP8

Ustavno sodišče Republike Slovenije je zadržalo izvajanje posameznih členov Zakona o delovnih razmerjih in Zakona o javnih uslužbencev, ki omogočajo delodajalcu, da lahko zaposlenemu, ki izpolnjuje pogoje za upokojitev, odpove pogodbo o zaposlitvi iz poslovnih razlogov.Ustavno sodišče RS je sprejelo odločitev o predlogu za izdajo začasne odredbe in do ...
22. 2. 2021

Od 30. 1. 2021 velja nova najnižja urna postavka za študentsko delo

Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti je v Uradnem listu objavilo Odredbo o uskladitvi najnižje bruto urne postavke za opravljeno uro začasnih in občasnih del v sklopu dijaškega in študentskega dela. Najnižja postavka ne sme biti nižja od 5,89 evra. To določilo je začelo veljati od ...