Aktualno

08. 5. 2024

Javni poziv za sofinanciranje učbeniških skladov srednjih šol v letu 2024

Ministrstvo za vzgojo in izobraževanje zagotavlja sredstva za delovanje učbeniških skladov. V skladu z 68. členom ZOFVI imajo lahko učbeniške sklade tudi srednje šole. Ministrstvo lahko sofinancira nakup učbenikov in učnih sredstev srednjim šolam, ki na novo ustanavljajo učbeniški sklad.Zaradi namenskega financiranja se morajo srednje šole v skladu s ...
17. 4. 2024

Javni razpis pripravniških mest v vrtcih in šolah za leto 2024/25

Ministrstvo za vzgojo in izobraževanje je za šolsko leto 2024/25 objavilo dva ločena razpisa za pripravniška mesta s sklenjenim delovnim razmerjem na področju vzgoje in izobraževanja, in sicer za vrtce in šole.Z Javnim razpisom pripravniških mest v vrtcih za leto 2024/25 je razpisalo 80 pripravniških mest v ...
15. 3. 2024

Ne spreglejte - poročanje o odpadkih za leto 2023

Agencija za okolje obvešča poslovne subjekte, da sta omogočena izpolnjevanje in predložitev poročil o odpadkih za leto 2023 z uporabo aplikacije IS-Odpadki. Za uporabo spletne aplikacije je potrebna registracija.V skladu z Uredbo o odpadkih morajo izvirni povzročitelji odpadkov, zbiralci odpadkov in izvajalci obdelave odpadkov najpozneje do 31. marca 2024 ...
06. 3. 2024

Objava MVI - novela Zakona o osnovni šoli ne ukinja dopolnilnega pouka

Na MVI so pripravili odziv na medijske objave glede navedb, da prenovljeni koncept razširjenega programa ukinja pomoč, ki so jo bili učenci zdaj deležni v okviru dopolnilnega pouka. Na Ministrstvu za vzgojo in izobraževanje pojasnjujejo, da gre za napačno interpretacijo.Novela zakona osnovnim šolam nalaga obvezo, da bodo v razširjenem ...
22. 2. 2024

Sprejeta je novela Zakona o osnovni šoli!

Poslanci so s 46 glasovi za in 24 glasovi proti sprejeli novelo zakona o osnovni šoli. Poslanci so sprejeli tudi dopolnilo koalicijskih strank glede doseganja ciljev v okviru razširjenega programa v osnovnih šolah.Prenovljeni zakon o osnovni šoli prinaša obvezni tuji jezik za prvošolce in nacionalno preverjanje znanja (NPZ) za ...
09. 2. 2024

Objavljen je osnutek predloga Nacionalnega programa vzgoje in izobraževanja za obdobje 2023-2033

Strokovna delovna skupina pod vodstvom dr. Janeza Vogrinca z ljubljanske Pedagoške fakultete je pripravila osnutek predloga Nacionalnega programa vzgoje in izobraževanja za obdobje 2023-2033.Predlagani strateški cilji in ukrepi usmerjajo h kakovostnemu in k trajnostno naravnanemu vzgojno-izobraževalnemu sistemu, ki je utemeljen z znanstvenimi spoznanji, gradi na dobrih praksah stroke slovenskega ...
31. 1. 2024

Objavljen je javni razpis za štipendije za sodelovanje dijakov in študentov na tekmovanjih v tujini za leto 2023

Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad Republike Slovenije je objavil Javni razpis štipendij za sodelovanje na tekmovanjih v tujini za leto 2023 (344. javni razpis).Predmet javnega razpisa je dodelitev štipendij za sodelovanje dijakov, študentov in njihovih mentorjev na individualnih ali skupinskih tekmovanjih iz znanja ali raziskovanja v tujini ...
23. 1. 2024

Objavljen je Javni razpis za dodelitev štipendij za deficitarne poklice za šolsko leto 2024/2025 (351. JR)

Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad Republike Slovenije je objavil Javni razpis za dodelitev štipendij za deficitarne poklice za šolsko leto 2024/2025 (351. javni razpis). Štipendije za deficitarne poklice so namenjene dijakom, ki se izobražujejo za poklice, za katere na trgu dela ni dovolj kadra glede na potrebe ...
12. 1. 2024

Odgovor vlade na pobudo o problematiki prostorskih kapacitet v šolah za otroke in mladostnike s posebnimi potrebami

Vlada Republike Slovenije je seji Odbora za državno ureditev in javne zadeve z dne 9. 1. 2024 sprejela odgovor na pobudo Komisije Državnega sveta za izobraževanje, kulturo, znanost, šport in mladino ter Komisije za lokalno samoupravo in regionalni razvoj v zvezi s problematiko prostorskih kapacitet v šolah za otroke in ...
11. 1. 2024

Vlada in sindikati podpisali Dogovor o uskladitvi plač v javnem sektorju z inflacijo

Po tem, ko je bil 21. decembra 2023 med vlado in sindikati javnega sektorja parafiran Dogovor o uskladitvi vrednosti plačnih razredov plačne lestvice in datumu izplačila regresa za letni dopust v letu 2024 (Dogovor), je danes potekal podpis omenjenega Dogovora in aneksa h kolektivnim pogodbam za javni sektor ter aneksa ...