Aktualno

25. 11. 2019

Objavljen je Javni razpis za izbor operacij »Prva zaposlitev na področju vzgoje in izobraževanja 2020«

V Uradnem listu RS št. 69/2019 z dne 22. 11. 2019 in na spletišču državne uprave je objavljen Javni razpis za izbor operacij »Prva zaposlitev na področju vzgoje in izobraževanja 2020«. Javni razpis je razdeljen na dva sklopa, in sicer.sklop A - »Pomočnik vzgojitelja začetnik« (PVZ) insklop B ...
Samo za aktivne naročnike:
13. 11. 2019

Novi primeri odločb in mnenj Informacijskega pooblaščenca - november 2019

V kategoriji SODNA PRAKSA IN ODLOČBE objavljamo nove primere odločb in mnenj Informacijskega pooblaščenca, ki segajo na sledeča področja.Varstvo osebnih podatkov:Seznami otrok in učencevZavarovanje osebnih podatkov otrok in staršev pri zunanjem izvajalcu športnih aktivnostiPravica do uporabe e-naslova ustanove po zapustitvi oziroma odhodu v pokojRazstava starih ...
01. 10. 2019

Novi primeri odločb in mnenj Informacijskega pooblaščenca - oktober 2019

V kategoriji SODNA PRAKSA IN ODLOČBE objavljamo nove primere odločb in mnenj Informacijskega pooblaščenca, ki segajo na sledeča področja. Varstvo osebnih podatkov: Pošiljanje šolskih položnicVarstvo osebnih podatkov v osnovnih šolah (roki hrambe gradiva, zbirke podatkov o kolesarskih izpitih, objava urnika učitelja)Posredovanje osebnih podatkov otroka in spremljevalke staršem zaradi ...

Samo za brezplačno registrirane uporabnike

30. 9. 2019

Status dietnih kuharjev v osnovnih šolah še vedno ni urejen

Na MIZŠ so poleti pripravili predlog Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o normativih in standardih za izvajanje programa osnovne šole.  Ta je sledil določbam Aneksa h Kolektivni pogodbi za dejavnost vzgoje in izobraževanja v Republiki Sloveniji, ki je objavljen v Uradnem listu RS, st. 46/17 in je ...
16. 9. 2019

Nov Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o normativih in standardih za izvajanje programa osnovne šole velja od 21. 9. 2019 dalje

Objavljen je nov Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o normativih in standardih za izvajanje programa osnovne šole. V njem je spremenjena določba glede dodatnih ur slovenščine za učence tujce, tako je dodan nov 43.c člen: Za učence, katerih materni jezik ni slovenski (v nadaljnjem besedilu: učenci tujci), ob ...
16. 9. 2019

Objavljen je Javni razpis študijskih pomoči za subvencioniranje šolnin za nadaljnje izobraževanje strokovnih delavcev v študijskem letu 2019/20 - 1. del

MIZŠ razpisuje javni razpis za subvencioniranje šolnin za nadaljnje izobraževanje strokovnih delavcev zaposlenih v vzgojno-izobraževalnih zavodih, ki izvajajo javno službo, in v javnih zavodih, ki izvajajo vzgojno-izobraževalno delo v prilagojenem programu za predšolske otroke s posebnimi potrebami oziroma v posebnem programu vzgoje in izobraževanja otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami ...
02. 8. 2019

Novi primeri odločb in mnenj Informacijskega pooblaščenca - julij 2019

V kategoriji SODNA PRAKSA IN ODLOČBE objavljamo nove primere odločb in mnenj Informacijskega pooblaščenca, ki segajo na sledeča področja.Varstvo osebnih podatkov:Soglasje za obdelavo osebnih podatkov učencev za izvedbo interesnih dejavnostiPodatki za učbeniški skladDostop do zapisnikov sej sveta zavodaSeznanitev ostalih učencev v razredu z oceno učenca ...
01. 8. 2019

V javni razpravi je predlog pokojninske novele

Predlog predvideva enotno odmerno lestvico za izračun pokojninske osnove tako za moške kot za ženske.Predlog pokojninske novele je od danes v javni razpravi, ki se bo iztekla drugega septembra. Za moške predvideva postopno dvigovanje odmernega odstotka za izračun pokojninske osnove za 40 let pokojninske dobe, za upravičenke oziroma upravičence ...
01. 8. 2019

Nov Pravilnik o organizaciji in povračilu prevoznih stroškov za prevoze otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami velja od 1. 9. 2019

V Uradnem listu št. 45/19 je objavljen nov Pravilnik o organizaciji in povračilu prevoznih stroškov  za prevoze otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami. Veljati začne 1. 9. 2019. Ta določa organizacijo in povračilo prevoznih stroškov za zagotavljanje pravice do prevozov otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami, ki jih v skladu ...
01. 8. 2019

Spremembe Uredbe o izvajanju šolske sheme veljajo od 20. 7. 2019

V Uradnem listu št. 46/19 je objavljena nova Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o izvajanju šolske sheme.  Ta prinaša kar nekaj sprememb, in sicer:  uvaja kvalificiran elektronski podpis pri vlaganju prijavnega obrazca – vloge in zahtevka šole; dodaja prehodno določbo do 1. 1. 2020 za vlaganje zahtevkov ...