Aktualno

04. 8. 2020

Novi primeri odločb in mnenj Informacijskega pooblaščenca - julij 2020

V kategoriji SODNA PRAKSA IN ODLOČBE objavljamo nove primere odločb in mnenj Informacijskega pooblaščenca, ki segajo na sledeča področja.Varstvo osebnih podatkov:Odvetnik starša zahteva podatke o stikih drugega starša z zaposlenimi šoleOdvetnik starša zahteva podatke o stikih drugega starša z zaposlenimi vrtcaPisno ocenjevanje znanja dijakov s snemanjem ...
15. 7. 2020

Pregled višin in zneskov nekaterih povračil stroškov in drugih prejemkov v zvezi z delom za zaposlene v javnem sektorju v letu 2020

Pregled višin in zneskov nekaterih povračil stroškov in drugih prejemkov v zvezi z delom za zaposlene v javnem sektorju, kot jih določajo: Zakon o uravnoteženju javnih financ (Uradni list RS, št. 40/12, 96/12- ZPIZ-2, 104/12 - ZIPRS1314, 105/12, 25/13 - odl. US ...

Samo za brezplačno registrirane uporabnike

14. 7. 2020

Nova višina regresa za prehrano s 1. 7. 2020

Minister za javno upravo je izdal ugotovitveni sklep, kjer določa novo višino regresa za prehrano med delom.Ta je od 1. januarja 2020 nižji, in sicer znaša: 4,10 EUR.Regres za prehrano med delom je od 1. 1. do 30. 6. 2020 znašal 3,94 EUR.Ugotovitveni sklep je ...
01. 7. 2020

Začetek izplačevanja redne delovne uspešnosti v letu 2020

Skladno s 4. členom Zakona o ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela v javnem sektorju za leti 2020 in 2021 ter izredni uskladitvi pokojnin (Uradni list RS, št. 75/19) javnim uslužbencem in funkcionarjem do 30. junija 2020 del plače za redno delovno uspešnost ni pripadal. Navedeni ukrep ...
18. 6. 2020

Novi primeri odločb in mnenj Informacijskega pooblaščenca - april-junij 2020

V kategoriji SODNA PRAKSA IN ODLOČBE objavljamo nove primere odločb in mnenj Informacijskega pooblaščenca, ki segajo na sledeča področja.Varstvo osebnih podatkov:Predložitev pisnega izdelka pri zaključnem izpitu otroka, ki se izobražuje na domu, učenci in staršemŽaljiv zapis starša na forumu spletne učilnice šoleJavna objava osebnih podatkov predstavnikov ...
15. 6. 2020

Objavljen je Javni razpis za izbor operacij »Prva zaposlitev na področju vzgoje in izobraževanja 2021«

V Uradnem listu RS št. 85/20 z dne 12. 6. 2020 in na spletišču državne uprave je objavljen Javni razpis za izbor operacij »Prva zaposlitev na področju vzgoje in izobraževanja 2021«. Razpis sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.Javni razpis je razdeljen na dva sklopa ...
27. 5. 2020

Regres za letni dopust v letu 2020

Glede višine regresa za letni dopust velja zakonsko predpisana minimalna višina, to je izplačilo regresa najmanj v višini minimalne plače. Od 1. januarja 2020 naprej znaša minimalna plača 940,58 evra. V javnem sektorju za leto 2020 med vlado in reprezentativnimi sindikati javnega sektorja ni bi sklenjen poseben dogovor glede ...
14. 5. 2020

Zbirka vseh okrožnic in uradnih dokumentov o ponovnem odpiranju vrtcev in šol

Za vas je na voljo celotna zbirka:okrožnic MIZŠ o postopnem odpiranju vzgojno-izobraževalnih zavodov,priporočil NIJZ o higienskih ukrepih,priporočil Zavoda za šolstvo ter CPI o izvajanju pedagoških dejavnosti.Zbirka se sproti dopolnjuje, najdete jo TUKAJ.
08. 5. 2020

Priporočila lastnikom objektov za hišno vodovodno omrežje (HVO) po daljši prekinitvi uporabe pitne vode (COVID-19)

NIJZ je izdal priporočila o ustreznem ravnanju glede oskrbe s pitno vodo v hišnem vodnem omrežju po daljši prekinitvi uporabe pitne vode - kar velja tudi za vzgojno-izobraževalne zavode, ki so za otroke, učence in dijake svoja vrata zaprli s 16. marcem.Posledično je prišlo do zastoja pitne vode v hišnem ...

Samo za brezplačno registrirane uporabnike

07. 5. 2020

Splošna priporočila za preprečevanje okužb dihal in drugih podobnih obolenj v vrtcih in šolah

Uradnih smernic, kako izvajati higienske ukrepe ob ponovnem odprtju vrtcev in šol, še ni. Predvidoma bodo znana konec tega tedna.Je pa NIJZ že pred leti objavil brošuro Priporočila za preprečevanje okužb dihal in drugih podobnih obolenj v vrtcih in šolah.Na voljo je TUKAJ.