Aktualno

07. 9. 2022

Sprememba šolskega koledarja - dodatni prosti dan bo 26. aprila in ne 13. februarja

Ker en dan počitnic za učence z zahodnega dela države sovpada s kulturnim praznikom, bodo ti učenci imeli en dodatni prosti dan, a to ne bo 13. februar, kot je bilo prvotno določeno, pač pa bodo učenci ta dan nadomestili 26. aprila.V objavi spremembe šolskega koledarja na spletni strani ...
07. 9. 2022

Sofinanciranje dopolnilnega pouka maternih jezikov in kultur za otroke drugih narodnosti

Z dejavnostjo dopolnilnega pouka maternih jezikov in kultur za otroke drugih narodnosti šole nadaljujete tudi v šolskem letu 2022/23. Dopolnilni pouk izvaja vzgojno-izobraževalni zavod, ki na ministrstvo naslovi vlogo za sofinanciranje dopolnilnega pouka. Minister za izobraževanje, znanost in šport na podlagi vloge izda sklep, s katerim se določi sofinanciranje ...
05. 9. 2022

Do 15. 9. je odprt javni razpis za sofinanciranje učbeniških skladov srednjih šol v letu 2022

Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport objavlja javni poziv srednjim šolam, ki na novo ustanavljajo učbeniški sklad, da se prijavijo za sofinanciranje nakupa učbenikov in učnih sredstev ter tako v skladu s Pravilnikom o upravljanju učbeniških skladov (Uradni list RS, št. 12/20; v nadaljevanju PUUS) pridobijo razpoložljiva zagonska sredstva ...
01. 9. 2022

Izdan je Sklep o izboru predmetov in določitvi tretjega predmeta, iz katerega se bo na posamezni osnovni šoli preverjalo znanje učencev 9. razreda z nacionalnim preverjanjem znanja v šolskem letu 2022/2023

Minister za šolstvo je sprejel sklep, s katerim je določeno, iz katerega tretjega predmeta se bo na posamezni osnovni šoli v 9. razredu preverjalo znanje z nacionalnim preverjanjem znanja v šolskem letu 2022/2023.V skladu z Zakonom o osnovni šoli in s predhodnim sklepom št. 6034-26/2022/1 z ...
19. 8. 2022

Vprašanja zasebne narave so na razgovoru za zaposlitev prepovedana po zakonu in diskriminatorna

Zagovornik načela enakosti Miha Lobnik je ugotovil diskriminacijo kandidatke za ravnateljico srednje šole. V izbirnem postopku so jo vprašali, ali načrtuje še kakšnega otroka, kar je prepovedano po zakonu o delovnih razmerjih.Kot je sporočil zagovornik, ga je inšpektorat za šolstvo obvestil, da je v inšpekcijskem nadzoru postopka izbire ravnatelja ...
17. 8. 2022

Sprememba pravilnika o napredovanju zaposlenih v vzgoji in izobraževanju v nazive bo prinesla samo napredovanje pomočnikov vzgojiteljev v strokovne nazive, glede pogojev za napredovanje pa bo MIZŠ odprlo širšo javno razpravo

Po poročanju časnika Delo bodo na MIZŠ zaradi precejšnjega nasprotovanja strokovne javnosti glede zaostritve pogojev na napredovanje v višji naziv za vse strokovne delavce odprlo širšo javno razpravo, v tokratni spremembi pravilnika pa bodo le dopolnitve, ki se nanašajo na napredovanje pomočnic vzgojiteljic.Kot smo že objavili, je MIZŠ pripravilo ...
17. 8. 2022

Za spremstvo prvošolčka na prvi šolski dan en dan izrednega dopusta

V Uradnem listu RS, št. 81/19 je bila dne 27. 12. 2019 objavljena dopolnitev Zakona o delovnih razmerjih (ZDR-1B). Staršem prvošolčkov prinaša en dan izrednega dopusta, če bodo svojega otroka na prvi šolski dan pospremili v šolo.Ker gre za izredni dopust (165. člen ZDR-1), ga bo delodajalec delavcu ...
08. 8. 2022

Posvetovalna skupina ob izrazitem poslabšanju epidemije predlaga obvezno samotestiranje v šolah

Posvetovalna skupina za spremljanje koronavirusa pri NIJZ v primeru izrazitega poslabšanja epidemije covida-19 v jeseni v vzgoji in izobraževanju predlaga uvedbo obveznega samotestiranja v domačem okolju. Po predlogu bi bili kompleti za domače samotestiranje s kartico zdravstvenega zavarovanja dostopni v lekarnah ne glede na epidemične razmere.Posvetovalna skupina za spremljanje ...
03. 8. 2022

Rok za uveljavitev novega REK-O obrazca prestavljen na 1. januar 2023

Uradni list RS, št. 96/2022, z dne 15. 7. 2022.V Uradnem listu RS, št. 96/2022, z dne 15. 7. 2022 je objavljen Pravilnik o spremembah Pravilnika o vsebini in obliki obračuna davčnih odtegljajev, s katerim je na novo določen rok za uveljavitev novega REK-O obrazca, in sicer ...
02. 8. 2022

V javni razpravi so spremembe na področju evidenc dela

Z namenom učinkovitejšega nadzora nad delovnim časom, odmorom in počitkom so na Ministrstvu za delo pripravili spremembe in dopolnitve Zakona o evidencah na področju dela in socialne varnosti. Spremembe zakona bodo inšpektoratu za delo olajšale ugotavljanje nepravilnosti.Spoštovanje določb o delovnem času ter zagotavljanje počitkov in odmorov je pomembno z ...