Aktualno

23. 5. 2023

Ali smo na delovnem mestu lahko srečni? So lahko srečni naši zaposleni?

Kaj imajo skupnega Ivo Boscarol, Miha Lavtar, Peter Baloh in Suzana Ester Car?Vsi verjamejo v neverjetno moč organizacijske kulture in vsi so učinke ter razvoj podjetij oziroma organizacij zaradi dobre organizacijske kulture lahko iz prve roke opazovali, izkusili ter soustvarjali!Kaj so se naučili v desetletjih svojih izjemno uspešnih ...
09. 5. 2023

Aktualno o pogajanjih o plačnem sistemu v javnem sektorju

Vse manj verjetno se zdi, da bodo temelji novega plačnega sistema postavljeni do 30. junija, kot so napovedali. Potekajo ogovori o višjem regresu.Trideseti junij, datum, ki si ga je vlada določila kot mejnik za pripravo besedila zakona o skupnih temeljih sistema plač v javnem sektorju, je že precej blizu ...
25. 4. 2023

Komisija Državnega sveta soglasno zavrnila novelo Zakona o zavodih

Komisija Državnega sveta za izobraževanje, kulturo, znanost, šport in mladino je na svoji 2. seji 19. 4. soglasno zavrnila Predlog zakona o spremembi in dopolnitvi Zakona o zavodih. Ocenila je, da sprememba zakona glede večjih pristojnosti Vlade RS in županov pri imenovanju oz. razrešitvi direktorjev zavodov pomeni poseg v avtonomijo ...
21. 4. 2023

Objavljen je Javni razpis za sofinanciranje oddelkov z dodatno športno ponudbo v osnovnih šolah za šolsko leto 2023/2024

Ministrstvo za vzgojo in izobraževanje je objavilo Javni razpis za sofinanciranje oddelkov z dodatno športno ponudbo v osnovnih šolah za šolsko leto 2023/2024.Cilja javnega razpisa sta povečati količino ur športa za učence v osnovni šoli in povečati kakovost ter privlačnost programov športne vzgoje otrok in mladine. Predmet javnega ...
17. 4. 2023

Podaljšan rok za prijavo za člane strokovnih svetov na področju izobraževanja

Ministrstvo za vzgojo in izobraževanje podaljšuje rok za prijavo na javni poziv za kandidiranje strokovnjakov s področja vzgoje in izobraževanja za člane strokovnih svetov.Predloge s pripisom »strokovni svet za.……– javni poziv št. 013-27/2023« (z obvezno navedbo strokovnega sveta, za katerega je kandidatura oddana) posredujte najkasneje do 8. 5 ...
13. 4. 2023

S spremembo Zakona o štipendiranju bo možno hkrati prejemati državno in Zoisovo štipendijo

Državni svetniki so na redni seji 12. 4. 2023 med drugim obravnavali tudi predlog novele zakona o štipendiranju, ki so ga podprli. Cilj novele zakona o štipendiranju, ki so jo pripravili v SDS in jo je državni svet prav tako podprl, pa je mladim zagotoviti pravico do hkratnega prejemanja državne ...
04. 4. 2023

Novela zakona o starševskem varstvu in družinskih prejemkih, ki vplivajo na organizacijo dela pri delodajalcu

S 1. aprilom 2023 se prične uporabljati novela Zakona o starševskem varstvu in družinskih prejemkih (novela zakona), ki ureja očetovski in starševski dopust, krajši delovni čas zaradi starševstva ter delno plačilo za izgubljeni dohodek.Z novelo zakona se izenačuje ureditev na način, da bosta imela oba starša po 60 dni ...
03. 4. 2023

Objavljen je razpis pripravniških mest na področju vzgoje in izobraževanja za šolsko leto 2023/24!

Ministrstvo za vzgojo in izobraževanje je za šolsko leto 2023/24 razpisalo klasična pripravniška mesta s sklenjenim delovnim razmerjem na področju vzgoje in izobraževanja.Z Javnim razpisom pripravniških mest v vrtcih za leto 2023/24 je razpisalo 80 pripravniških mest v vrtcih, ki so vpisani v razvid kot izvajalci javnoveljavnih ...
28. 3. 2023

Objavljen je sklep o vrednosti točke in dinamiki nakazil sredstev za učbeniške sklade

Minister za vzgojo in izobraževanje dr. Darjo Felda je izdal sklep o vrednosti točke in dinamiki nakazil sredstev za učbeniške sklade ter o obsegu sredstev in dinamiki nakazil za plačilo upravljavcev učbeniških skladov v letu 2023.S tem sklepom se določa vrednost točke in dinamika nakazil sredstev za učbeniške sklade ...
27. 3. 2023

Izvajanje plačilnih storitev na dan 7. aprila 2023

V petek, 7. aprila 2023, banke in hranilnice v evroobmočju ne bodo izvajale medbančnega plačilnega prometa.V petek, 7. aprila 2023, evropski plačilni sistem TARGET2 ne bo posloval, zato banke in hranilnice v evroobmočju ne bodo izvajale medbančnega plačilnega prometa. Skladno s tem Uprava Republike Slovenije za javna plačila (UJP ...