Aktualno

26. 10. 2021

S spremembo Zakona o dohodnini bi se ukinilo plačilo dohodnine pri izplačilih iz šolskega sklada

Vlada Republike Slovenije je 6. 5. 2021 v zakonodajni postopek vložila Predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o dohodnini, s katerim želi Vlada RS doseči administrativno razbremenitev ter razbremenitev dela z namenom pomoči gospodarstvu in prebivalstvu pri okrevanju po pandemiji covid-19. Končna cilja, ki ju zasleduje zakon, pa sta ...
19. 10. 2021

Brezplačno spletno izobraževanje v živo za naročnike - NAROČANJE ŽIVIL PO SPREMEMBI ZAKONA O JAVNEM NAROČANJU (ZJN-3B)

Naročanje živil preko javnih razpisov se v letu 2022 spreminja, saj s 1. januarjem 2022 začne veljati sprememba Zakona o javnem naročanju (ZJN-3B).Ker je nabava živil v javnem sektorju urejena z določili tega zakona, boste morali kot naročnik pri pripravi razpisa javnega naročila za nabavo živil upoštevati nove ter ...
12. 10. 2021

S spremembo pravilnika o Slovenskem tradicionalnem zajtrku se zvišuje višina nadomestila

Ministrstvo za kmetijstvo je sprejelo spremembo Pravilnika o izvajanju projekta Tradicionalni slovenski zajtrk, kjer se določa nova višina nadomestila za strošek živil za izvedbo Tradicionalnega slovenskega zajtrka. Tako se bo le-to zvišalo s sedanjih 0,52 EUR na 0,63 EUR.Omenjeni pravilnik je objavljen v Uradnem listu št. 162 ...
20. 9. 2021

Informacijski pooblaščenec je izdal Smernice o preverjanju PCT pogojev za delodajalce oziroma upravljavce

Informacijski pooblaščenec je glede preverjanja PCT pogojev z vidika varstva osebnih podatkov 17. 9. 2021 izdal smernice za delodajalce oz. upravljavce ter za posameznike. V smernicah boste našli odgovore na vprašanja, kot so npr.:Ali sme delodajalec oz. ponudnik storitve preveriti, ali posameznik izpolnjuje PCT pogoje?Na kakšen način lahko ...
26. 8. 2021

Pravica staršev prvošolcev do plačane odsotnosti z dela na prvi šolski dan

V skladu z Zakonom o delovnih razmerjih (ZDR-1), pravica do plačane odsotnosti z dela zaradi spremstva otroka, ki je učenec prvega razreda, pripada obema staršema. Delodajalec je delavcu dolžan omogočiti odsotnost z dela, delavec pa mora predložiti ustrezno dokazilo (npr. potrdilo o vpisu/potrdilo o šolanju), da bo njegov otrok ...
25. 8. 2021

Odlok o dopolnitvi Odloka o določitvi začasnih pogojev za izvajanje dejavnosti v vzgoji in izobraževanju ter visokem šolstvu

Vlada Republike Slovenije je izdala Odlok o dopolnitvi Odloka o določitvi začasnih pogojev za izvajanje dejavnosti v vzgoji in izobraževanju ter visokem šolstvu in ga objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.Zaradi zajezitve in obvladovanja nalezljive bolezni COVID-19 so se z Odlokom o določitvi začasnih pogojev za izvajanje dejavnosti v ...
15. 7. 2021

Pregled višin in zneskov nekaterih povračil stroškov in drugih prejemkov v zvezi z delom za zaposlene v javnem sektorju - od julija 2021

Predpisi in kolektivne pogodbe:Zakon o uravnoteženju javnih financ (Uradni list RS, št. 40/12, 96/12 - ZPIZ-2, 104/12 - ZIPRS1314, 105/12, 25/13 - odl. US, 46/13 - ZIPRS1314-A, 56/13 - ZŠtip-1, 63/13 - ZOsn-I, 63/13 - ZJAKRS-A, 99/13 -ZUPJS-C, 99/13 - ZSVarPre-C, 101/13 - ZIPRS1415 in 101 ...

Samo za brezplačno registrirane uporabnike

15. 7. 2021

Nove spremembe Uredbe o davčni obravnavi povračil stroškov in drugih dohodkov iz delovnega razmerja

Vlada Republike Slovenije je na dopisni seji sprejela spremembe Uredbe o davčni obravnavi povračil stroškov in drugih dohodkov iz delovnega razmerja.Vlada je izdala Uredbo o spremembah Uredbe o davčni obravnavi povračil stroškov in drugih dohodkov iz delovnega razmerja.Višina, do katere se povračilo stroškov prevoza na delo in z ...
14. 7. 2021

DZ je 14. 7. 2021 sprejel novelo zakona o javnem naročanju

Državni zbor je danes z 51 glasovi za in 14 proti sprejel novelo zakona o javnem naročanju. Gre za prvo novelo zakona po letu 2015, ko je bil zakon sprejet in prinaša številne novosti, predvsem z vidika transparentnosti in učinkovitosti.Novela po oceni ministrstva za javno upravo vsebuje številne novosti ...
09. 7. 2021

Novela ZUOPP, ki bi zagotavljala stalnega spremljevalca več otrokom, ni prejela zadostne podpore, na MIZŠ pa pripravljajo nov predlog spremembe

Predlog novele Zakona o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami, kjer so predvidevali spremembo na področju zagotavljanja stalnega spremljevalca otrokom in mladostnikom z avtističnimi motnjami, dolgotrajno bolnim, slabovidnim in otrokom s čustvenimi in vedenjskimi motnjami, je v parlamentarno proceduro vložila opozicijska LMŠ. Odbor DZ za izobraževanje na sredini seji (7. 7 ...