Aktualno

01. 8. 2019

V javni razpravi je predlog pokojninske novele

Predlog predvideva enotno odmerno lestvico za izračun pokojninske osnove tako za moške kot za ženske.

Predlog pokojninske novele je od danes v javni razpravi, ki se bo iztekla drugega septembra. Za moške predvideva postopno dvigovanje odmernega odstotka za izračun pokojninske osnove za 40 let pokojninske dobe, za upravičenke oziroma upravičence ...

01. 8. 2019

Nov Pravilnik o organizaciji in povračilu prevoznih stroškov za prevoze otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami velja od 1. 9. 2019

V Uradnem listu št. 45/19 je objavljen nov Pravilnik o organizaciji in povračilu prevoznih stroškov  za prevoze otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami. Veljati začne 1. 9. 2019.

Ta določa organizacijo in povračilo prevoznih stroškov za zagotavljanje pravice do prevozov otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami, ki jih v skladu ...

01. 8. 2019

Spremembe Uredbe o izvajanju šolske sheme veljajo od 20. 7. 2019

V Uradnem listu št. 46/19 je objavljena nova Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o izvajanju šolske sheme. 

Ta prinaša kar nekaj sprememb, in sicer: 

  • uvaja kvalificiran elektronski podpis pri vlaganju prijavnega obrazca – vloge in zahtevka šole;
  • dodaja prehodno določbo do 1. 1. 2020 za vlaganje zahtevkov ...
15. 7. 2019

Nova višina regresa za prehrano s 1. 7. 2019

Minister za javno upravo je izdal ugotovitveni sklep, kjer določa novo višino regresa za prehrano med delom.

Ta je od 1. julija 2019 višji, in sicer znaša: 3,97 EUR.

Regres za prehrano med delom je od 1. 1. do 30. 6. 2017 znašal 3,81 EUR.

Ugotovitveni sklep je na ...

11. 7. 2019

Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o poklicnem in strokovnem izobraževanju je sprejet

DZ je potrdil novelo Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o poklicnem in strokovnem izobraževanju, ki kot največjo spremembo prinaša z novo določbo glede obveščanja staršev dijakov, ki so že polnoletni, in na novo določa postopek opravičevanja odsotnosti dijaka. V zadnjih novelah srednješolskih zakonov, ki so se začeli uporabljati s ...
11. 7. 2019

Novela Zakona o gimnazijah je sprejeta

DZ je potrdil novelo Zakona o gimnazijah, ki kot največjo spremembo prinaša z novo določbo glede obveščanja staršev dijakov, ki so že polnoletni, in na novo določa postopek opravičevanja odsotnosti dijaka. V zadnjih novelah srednješolskih zakonov, ki so se začeli uporabljati s tem šolskim letom, se je urejanje opravičevanja odsotnosti ...
07. 6. 2019

Objavljen je sklep o o vrednosti točke in dinamiki nakazil sredstev za učbeniške sklade v letu 2019

Na spletni strani MIZŠ je objavljen nov Sklep o vrednosti točke in dinamiki nakazil sredstev za učbeniške sklade ter o obsegu sredstev in dinamiki nakazil za plačilo upravljavcev učbeniških skladov v letu 2019.

Ta določa, da vrednost točke iz drugega odstavka 5. člena Pravilnika o upravljanju učbeniških skladov znaša 5 ...

07. 6. 2019

Brezplačna učna gradiva tudi za drugošolce v šolskem letu 2019/2020 - uradno objavljeno

V Uradnem listu je objavljen nov Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o upravljanju učbeniških skladov. Tako je na novo določeno, da so brezplačna učna gradiva v novem šolskem letu 2019/2020 na voljo tudi za učenke in učence drugega razreda osnovne šole. Del sredstev bodo namenili še za brezplačno ...

Imate vprašanje?

Z veseljem vam odgovorimo še isti dan.